Príďte na kurzy a školenia

Agentúra Lumya sa zaoberá organizovaním odborných seminárov a školení s daňovou tématikou. Lektorom našich seminárov je renomovaná daňová poradkyňa s celoslovenskou pôsobnosťou JUDr. Oľga Groszová.

pageimg

Aktuálne otázky k problematike DPH

piatok 12.10.2007 o 08:30
Hotel Plus, Bulharská 72, Bratislava - Trnávka

Problematika dane z pridanej hodnoty patrí medzi tie, ktorými sa musíme zaoberať sústavne – je teda aktuálna v priebehu celého roka. Spôsobuje to predovšetkým skutočnosť, že daň z pridanej hodnoty má krátke zdaňovacie obdobie   a preto za rok podávame viacero daňových priznaní.
K 1.10.2007 nadobúdajú účinnosť zmeny zákona o dani z pridanej hodnoty č.222/2004  (novelizácia realizovaná zákonom č.215/2007 Z.z.). Aj v nadväznosti na tieto zmeny  Ministerstvo financií SR vydalo opatrenie, ktorým určuje nový vzor tlačiva daňového priznania k dani z pridanej hodnoty. Toto tlačivo sa po prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie oktober 2007. Nakoľko zmeny v tlačive pri porovnaní so súčasným daňovým priznaním sú značné, táto skutočnosť si vyžaduje podrobné preštudovanie poučenia na vyplnenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty.


Program:
1. nové tlačivo daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
   Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty za obdobie od
   1.10.2007
2. novelizácia zákon č.215/2007 Z.z.
   Zmeny v zákone o DPH účinné od 1.10.2007
3. ekonomická činnosť, ktorá podlieha dani
   Príjmy platiteľa  dane, ktoré sa uvádzajú v daňovom priznaní,
   Príjmy zdaňované, príjmy oslobodené od dane
   Nákupy od zahraničných subjektov, ktoré podliehajú samozdaneniu
4. odpočitateľná daň
   Podmienky nároku na odpočítanie dane a čas, kedy si možno odpočítanie uplatniť
5. zabezpečenie stravovania
   Odpočítanie dane pri nákupe stravných lístkov pre zamestnancov a podnikateľov
6. diskusia
   Odpovede na otázky účastníkov seminára k problematike DPH

Účastníci seminára dostanú písomný materiál vzťahujúci sa k danej problematike.
Prihlásiť sa na ponúkaný seminár je možné e-mailom, telefonicky alebo zaslaním SMS na čísla uvedené v kontaktoch (prosíme uvádzať Vaše IČO).


Späť

Naša agentúra organizuje semináre v týchto oblastiach:

Daň z príjmov

Daň z príjmov - daňové priznanie

Daň z príjmov - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty - daňové priznanie

Daň z pridanej hodnoty - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty - chcete jej rozumieť?

Daň zo závislej činnosti

Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie

Ročné zúčtovanie dane

bottom1bottom2bottom3
2019 © Agentúra Lumya
Grafický dizajn a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok