Príďte na kurzy a školenia

Agentúra Lumya sa zaoberá organizovaním odborných seminárov a školení s daňovou tématikou. Lektorom našich seminárov je renomovaná daňová poradkyňa s celoslovenskou pôsobnosťou JUDr. Oľga Groszová.

pageimg

DAŇ Z PRÍJMOV, DAŇOVÉ PRIZNANIE ZA ROK 2008 DAŇ Z PRÍJMOV A PRECHOD NA EURO

DAŇ Z PRÍJMOV A PRECHOD NA EURO

utorok 27.01.2009 o 8:30 hod.
(prezentácia od 8:00 hod.)

Hotel Plus, Bulharská 72, Bratislava - Trnávka
lektor: JUDr. Oľga Groszová, daňový poradca
Cena: 30 € / 903,78 Sk - v cene i občerstvenie, OBED a písomný materiál

Blížiaci sa koniec kalendárneho roka je signálom, že sa treba pripraviť na podanie daňového priznania k dani z príjmov. Koniec roka 2008 súčasne prinesie ešte ďalšie mimoriadne povinnosti, ktoré sme pri skončení predchádzajúcich zdaňovacích období nepoznali. Budú to mimoriadne povinnosti súvisiace so skutočnosťou, že k 1.1.2009 bude u nás realizovaná daňová reforma – prechod na menu Euro.
Tých mimoriadnych povinností v 1.štvrťroku 2009 bude veľmi veľa, je preto potrebné, aby sme sa na ne v dostatočnom predstihu a dobre pripravili.

Program:
1/Kto je povinný podávať daňové priznanie

 • určenie okruhu daňovníkov povinných podať daňové priznanie
 • určenie okruhu príjmov zo zahraničia, ktoré sa musia priznať v Slov.republike

2/ Základ dane fyzickej osoby

 • určenie základu dane fyzickej osoby
 • uplatnenie nezdaniteľných častí v daňovom priznaní za rok 2008
 • uplatnenie nároku na daňový bonus
 • výpočet preddavkov na daň v zdaňovacom období 2009

3) Základ dane právnickej osoby

 • daňové a nedaňové výdavky
 • daňové výdavky pri finančnom laesingu, porušenie podmienok a vplyv na základ dane

4) zmeny vyplývajúce z novelizácie zákon č.621/2007 Z.z.

 • jedn. účtovníctvo – poskytnuté a prijaté preddavky a ich vplyv na základ dane
 • jedn. účtovníctvo – neuhradené faktúry a možnosť odpisu
 • podv.účtovníctvo – opravné položky k rizikovým pohľadávkam a nové podmienky na ich uplatnenie ako daňového nákladu
 • neuhradené záväzky

5/ Daň z príjmov a prechod na menu Euro k 1.1.2008
6/ Informácia o pripravovanej novelizácii zákona o dani z príjmov k 1.1.2009
7/ Diskusia - odpovede na otázky účastníkov seminára

Účastníci seminára dostanú písomný materiál k danej problematike.

Prihlásiť sa na ponúkaný seminár je možné e-mailom, telefonicky alebo zaslaním SMS na čísla uvedené v kontaktoch (prosíme uvádzať Vaše IČO).

Informácie k platbe:
Platbu je možné realizovať v hotovosti priamo na seminári alebo prevodom na účet 2624073864/1100, s uvedením:
VS: IČO spoločnosti
ŠS: dátum konania seminára

Na prepočet bol použitý konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK


Späť

Naša agentúra organizuje semináre v týchto oblastiach:

Daň z príjmov

Daň z príjmov - daňové priznanie

Daň z príjmov - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty - daňové priznanie

Daň z pridanej hodnoty - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty - chcete jej rozumieť?

Daň zo závislej činnosti

Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie

Ročné zúčtovanie dane

bottom1bottom2bottom3
2019 © Agentúra Lumya
Grafický dizajn a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok