Príďte na kurzy a školenia

Agentúra Lumya sa zaoberá organizovaním odborných seminárov a školení s daňovou tématikou. Lektorom našich seminárov je renomovaná daňová poradkyňa s celoslovenskou pôsobnosťou JUDr. Oľga Groszová.

pageimg

DAŇ Z PRÍJMOV ZA ROK 2008 (DAŇ Z PRÍJMOV A PRECHOD NA EURO)

utorok 18.11.2007 o 8:30 hod.
(prezentácia od 8:00 hod.)

Hotel Plus, Bulharská 72, Bratislava - Trnávka
lektor: JUDr. Oľga Groszová, daňový poradca
Cena: 850,- Sk / 28,21 €

Skončenie zdaňovacieho obdobia roka 2008 prinesie mimoriadne povinnosti súvisiace s ukončením kalendárneho roka, ktorý je pre väčšinu daňových subjektov zdaňovacím obdobím, ale súčasne prinesie ešte ďalšie mimoriadne povinnosti, ktoré sme pri skončení predchádzajúcich zdaňovacích období nepoznali.     Budú to mimoriadne povinnosti súvisiace so skutočnosťou, že k 1. 1.2009 bude u nás realizovaná daňová reforma – prechod na menu Euro. Budú to však aj ďalšie mimoriadne povinnosti, ktoré vyvolala novelizácia zákona o dani z príjmov – zákon č.621/2007 Z.z., ktorý nadobudol účinnosť dňa 1.1.2008.
Tých mimoriadnych povinností bude veľa, je preto potrebné, aby sme sa na ne pripravili.

Program:
1/ mimoriadne povinnosti vyplývajúce z novelizácie zákona o dani z príjmov realizovanej zákonom č.621/2007 Z.z.
a) jedn. účtovníctvo – poskytnuté a prijaté preddavky a ich vplyv na základ dane
b) jedn. účtovníctvo – neuhradené faktúry a možnosť odpisu
c) podv.účtovníctvo – opravné položky k rizikovým pohľadávkam a nové podmienky na ich uplatnenie ako daňového nákladu
d) podv.účtovníctvo – opravné položky k rizikovým pohľadávkam, ktoré boli uplatnené ako daňový náklad v minulých rokoch a ich vplyv na základ dane roku 2008
2/ Daň z príjmov a prechod na menu Euro k 1.1.2008

  • ako postupovať pri úhrade dane za rok 2008 ( vykázanej v sl.korunách), keď úhrada bude realizovaná v marci 2009 (po zavedení meny EURO)
  • ako sa zmenia v texte zákona o dani z príjmov sumy uvedené v sl.korunách
  • napr. nezdaniteľná čiastka na daňovníka, na manželku, daňový bonus, definícia hmotného investičného majetku, nehmotného inv.majetku.

3/ Podávanie dodatočných daňových priznaní k dani z príjmov, spôsob realizácie lehoty, pokuty
4/ Informácia o pripravovanej novelizácii zákona o dani z príjmov k 1.1.2009
uplatňovanie daňového bonusu na zmestnanca a ďalšie zmeny
5/ Diskusia - odpovede na otázky účastníkov seminára

V cene i občerstvenie, OBED a písomný materiál.

Prihlásiť sa na ponúkaný seminár je možné e-mailom, telefonicky alebo zaslaním SMS na čísla uvedené v kontaktoch (prosíme uvádzať Vaše IČO).

Informácie k platbe:
Platbu je možné realizovať v hotovosti priamo na seminári alebo prevodom na účet 2624073864/1100, s uvedením:
VS: IČO spoločnosti
ŠS: dátum konania seminára

Na prepočet bol použitý konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK


Späť

Naša agentúra organizuje semináre v týchto oblastiach:

Daň z príjmov

Daň z príjmov - daňové priznanie

Daň z príjmov - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty - daňové priznanie

Daň z pridanej hodnoty - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty - chcete jej rozumieť?

Daň zo závislej činnosti

Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie

Ročné zúčtovanie dane

bottom1bottom2bottom3
2019 © Agentúra Lumya
Grafický dizajn a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok