Príďte na kurzy a školenia

Agentúra Lumya sa zaoberá organizovaním odborných seminárov a školení s daňovou tématikou. Lektorom našich seminárov je renomovaná daňová poradkyňa s celoslovenskou pôsobnosťou JUDr. Oľga Groszová.

pageimg

DPH A KONIEC ROKA, DPH A EURO

piatok 17.10.2007 o 8:30 hod.
(prezentácia od 8:00 hod.)

Hotel Plus, Bulharská 72, Bratislava - Trnávka
lektor: JUDr. Oľga Groszová, daňový poradca
Cena: 850,- Sk / 28,21 €

Blíži sa koniec roka a tým aj príprava posledného daňového priznania za kalendárny rok 2008. Napriek tomu, že zdaňovacím obdobím pri dani z pridanej hodnoty je v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty  kalendárny mesiac resp. kalendárny štvrťrok, musíme si uvedomiť, že aj koniec  kalendárneho roka pri dani z pridanej hodnoty má svoj význam.  Ustanovenia zákona  o DPH nám určujú pri podávaní  posledného daňového priznania za kalendárny rok mimoriadne povinnosti. Skutočnosť, že tieto povinnosti sa realizujú len jedenkrát za kalendárny rok, len zvyšuje náročnosť týchto povinností a potrebu vynaloženia  zvýšenej pozornosti, pokiaľ ich chceme splniť v súlade so zákonom.
V rámci pripraveného seminára sa teda budeme venovať príprave na realizáciu týchto mimoriadnych koncoročných povinností.

Program:
1/ ročný koeficient

  • upresnenie okruhu platiteľov dane, ktorí majú povinnosť používať koeficient
  • ako treba správne postupovať pri výpočte  ročného koeficienta u platiteľov dane,  ktorí  majú povinnosť upravovať odpočítanie dane koeficientom

2/ úprava odpočítanej dane za kalendárny rok po prepočte ročným koeficientom

  • ktorá daň z nákupov musí byť upravená ročným koeficientom
  • realizácia prepočtu a uvedenie príslušnej sumy  v poslednom daňovom priznaní za kalendárny rok

3/ úprava odpočítanej dane pri zmene účelu použitia investičného majetku

  • ktorý majetok je zahrnutý pod pojem „investičný majetok „ v zmysle zákona o DPH
  • čo je obsahom pojmu „ zmena účelu použitia investičného majetku“
  • spôsob výpočtu sumy, o ktorú treba upraviť odpočítanie dane pri zmene účelu použitia investičného majetku a jej uvedenie v daňovom priznaní k DPH
4/  podanie dodatočného daňového priznania k DPH  v prípade zistenia chyby, ktorá znamená
  • zvýšenie daňovej povinnosti
  • dodatočné uplatnenie nároku na odpočítanie dane

5/ sankcie za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanje hodnoty v znení neskorších zmien
6/ DPH a EURO povinnosti v oblasti dane z pridanej hodnoty vyplývajúce zo skutočnosti, že k 1.1.2009 bude v SR realizovaná menová reforma
7/ Diskusia – odpovede na otázky účastníkov seminára.

V cene i občerstvenie, OBED a písomný materiál.

Prihlásiť sa na ponúkaný seminár je možné e-mailom, telefonicky alebo zaslaním SMS na čísla uvedené v kontaktoch (prosíme uvádzať Vaše IČO).

Informácie k platbe:
Platbu je možné realizovať v hotovosti priamo na seminári alebo prevodom na účet 2624073864/1100, s uvedením:
VS: IČO spoločnosti
ŠS: dátum konania seminára

Na prepočet bol použitý konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK


Späť

Naša agentúra organizuje semináre v týchto oblastiach:

Daň z príjmov

Daň z príjmov - daňové priznanie

Daň z príjmov - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty - daňové priznanie

Daň z pridanej hodnoty - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty - chcete jej rozumieť?

Daň zo závislej činnosti

Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie

Ročné zúčtovanie dane

bottom1bottom2bottom3
2019 © Agentúra Lumya
Grafický dizajn a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok