Príďte na kurzy a školenia

Agentúra Lumya sa zaoberá organizovaním odborných seminárov a školení s daňovou tématikou. Lektorom našich seminárov je renomovaná daňová poradkyňa s celoslovenskou pôsobnosťou JUDr. Oľga Groszová.

pageimg

DPH - PREDAJ A NÁKUP TOVARU V RÁMCI EÚ DPH PO PRECHODE NA €URO

DPH PO PRECHODE NA €URO

SEMINÁR JE ZRUŠENÝ !!!

utorok 16.12.2008 o 8:30 hod.
(prezentácia od 8:00 hod.)

Hotel Plus, Bulharská 72, Bratislava - Trnávka
lektor: JUDr. Oľga Groszová, daňový poradca
Cena: 850,- Sk / 28,21 €

Obchodovanie s tovarom medzi  podnikateľmi z rôznych členských štátov Európskej Únie  je veľmi časté.Od vstupu nášho štátu do EÚ – vzhľadom na skutočnosť, že sme súčasťou bezcolného priestoru – pribudla platiteľom dane nová povinnosť „samozdanenia“ tovaru kúpeného v EÚ. Uplatňovanie príslušných ustanovení zákona o DPH v tejto oblasti však aj po niekoľkých rokoch stále nie je bezproblémové. Preto Daňové riaditeľstvo SR vydalo v týchto dňoch  usmernenia, ktorých cieľom je zabezpečiť od 1.januára 2009  jednotný postup  pri predaji a nákupe tovaru v rámci EÚ a uvádzaní týchto obchodov v daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty a v súhrnnom výkaze.
NR SR schválila koncom októbra novelizáciu zákona o dani z pridanej hodnoty č.222/2004 Z.z., ktorá  rieši v oblasti DPH prechod na menu euro.
Koniec kalendárneho roka prináša určité mimoriadne povinnosti, realizácia ktorých sa prejaví v poslednom daňovom priznaní k DPH za kalendárny rok.
Tieto skutočnosti budú obsahom pripraveného seminára.

Program:
1/ Predaj a nákup tovaru v rámci EÚ z pohľadu dane z pridanej hodnoty

  • dodanie tovaru z tuzemska do iného členského štátu EÚ
  • miesto dodania, podmienky oslobodenia,  určenie dňa dodania, vyhotovovanie faktúr
  • nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu
  • miesto dodania, povinnosť „samozdanenia“, deň vzniku daňovej povinnosti pri  samozdanení

2/Daň z pridanej hodnoty po prechode na menu €uro

  • novelizácia zákona o dani z pridanej hodnoty k 1.1.2009
  • zmeny zákona v súvislosti so zavedením meny euro a ich  uplatnenie v praxi

3/ Mimoriadne povinnosti v oblasti DPH súvisiace s koncom kalendárneho roka

  • úprava odpočítanej dane pri zmene účelu použitia investičného majetku
  • koncoročný koeficient
  • žiadosť o vrátenie DPH zaplatenej v iných členských štátoch EÚ

4/ Diskusia – odpovede na otázky účastníkov seminára.

Účastníci seminára dostanú písomný materiál k danej problematike.

Prihlásiť sa na ponúkaný seminár je možné e-mailom, telefonicky alebo zaslaním SMS na čísla uvedené v kontaktoch (prosíme uvádzať Vaše IČO).

Informácie k platbe:
Platbu je možné realizovať v hotovosti priamo na seminári alebo prevodom na účet 2624073864/1100, s uvedením:
VS: IČO spoločnosti
ŠS: dátum konania seminára

Na prepočet bol použitý konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK


Späť

Naša agentúra organizuje semináre v týchto oblastiach:

Daň z príjmov

Daň z príjmov - daňové priznanie

Daň z príjmov - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty - daňové priznanie

Daň z pridanej hodnoty - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty - chcete jej rozumieť?

Daň zo závislej činnosti

Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie

Ročné zúčtovanie dane

bottom1bottom2bottom3
2019 © Agentúra Lumya
Grafický dizajn a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok