Príďte na kurzy a školenia

Agentúra Lumya sa zaoberá organizovaním odborných seminárov a školení s daňovou tématikou. Lektorom našich seminárov je renomovaná daňová poradkyňa s celoslovenskou pôsobnosťou JUDr. Oľga Groszová.

pageimg

DPH a Európska únia

Cezhraničné obchody s tovarom a službami v rámci EÚ

pondelok 13.04.2015 o 8:30 hod.
(prezentácia od 8:00 hod.)

Hotel Plus, Bulharská 72, Bratislava - Trnávka 
lektor: JUDr. Oľga Groszová, daňový poradca 

Cena: 40 € - v cene i občerstvenie, obed a písomný materiál.

Daň z pridanej hodnoty je hlavným zdrojom príjmov štátneho rozpočtu. Jej prostredníctvom sa zdaňuje spotreba v štáte, v ktorom je miesto dodania tovaru alebo služby. Vzhľadom k tomu, že obchodné vzťahy medzi účastníkmi z rôznych členských štátov EÚ sú veľmi časté, program pripraveného seminára sme zamerali práve na túto oblasť, teda na vysvetlenie tých ustanovení zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré obsahujú pravidlá pre dodanie a nákup tovarov a služieb v rámci EÚ.

Program seminára:

1/ Dodanie tovaru do členského štátu EÚ
 • určenie miesta dodania
 • oslobodenie od dane podľa § 43
 • podmienky oslobodenia
 • spôsob preukázania
 • uvedenie v daňovom priznaní
 • deň vzniku daňovej povinnosti
 • vyhotovenie faktúry
2/ Dodanie služby do členského štátu EÚ
 • určenie miesta dodania
 • uvedenie v súhrnnom výkaze
 • deň vzniku daňovej povinnosti
 • vyhotovenie faktúry
3/ Nadobudnutie tovaru z členského štátu EÚ do tuzemska
 • určenie miesta dodania
 • povinnosť „samozdanenia“
 • uplatnenie nároku na odpočítanie dane
 • uvedenie v daňovom priznaní a kontrolnom výkaze
4/ Prijatie služby od zahraničného dodávateľa v tuzemsku
 • určenie miesta dodania
 • povinnosť „samozdanenia“
 • uplatnenie nároku na odpočítanie dane
 • uvedenie v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze
5/ Opravy základu dane pri dodávkach tovarov a služieb do EÚ
 • vystavenie opravnej faktúry
 • uvedenie v s úhrnnom výkaze
6/ Opravy základu dane pri nadobudnutí tovaru a služby z EÚ
 • prijatie opravnej faktúry
 • uvedenie v daňovom priznaní a kontrolnom výkaze

7/ Registrácia neplatiteľa dane podľa § 7a pri nákupe a predaji služby

8/ Diskusia – odpovede na otázky účastníkov seminára


Účastníci seminára dostanú písomný materiál.

Prihlásiť sa na ponúkaný seminár je možné e-mailom (prosíme uvádzať Vaše IČO).

Informácie k platbe: 
Platbu je možné realizovať v hotovosti priamo na seminári alebo prevodom na účet s uvedením: 
VS: IČO spoločnosti 
ŠS: dátum konania seminára


Späť

Naša agentúra organizuje semináre v týchto oblastiach:

Daň z príjmov

Daň z príjmov - daňové priznanie

Daň z príjmov - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty - daňové priznanie

Daň z pridanej hodnoty - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty - chcete jej rozumieť?

Daň zo závislej činnosti

Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie

Ročné zúčtovanie dane

bottom1bottom2bottom3
2019 © Agentúra Lumya
Grafický dizajn a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok