Príďte na kurzy a školenia

Agentúra Lumya sa zaoberá organizovaním odborných seminárov a školení s daňovou tématikou. Lektorom našich seminárov je renomovaná daňová poradkyňa s celoslovenskou pôsobnosťou JUDr. Oľga Groszová.

pageimg

DPH po novelizácii k 1.1.2016 - prvé praktické problémy a skúsenosti

utorok 01.03.2016 o 8:30 hod.
(prezentácia od 8:00 hod.)

Hotel Plus, Bulharská 72, Bratislava - Trnávka 
lektor: JUDr. Oľga Groszová, daňový poradca 

Cena: 40 € - v cene i občerstvenie, obed a písomný materiál.

Novelizácia zákona o DPH k 1.1.2016 realizovaná zákonom č.268/2015 Z.z. priniesla veľmi závažné zmeny najmä v oblasti uplatňovania dane na základe prijatia platby a v prenose daňovej povinnosti pri stavebných prácach.

Napriek predpokladu, že väčšina platiteľov DPH sa neprihlási k uplatňovaniu dane z pridanej hodnoty na základe prijatia platby a tiež, že nepatria medzi dodávateľov stavieb a stavebných práca, je potrebné si uvedomiť, že dôsledky uvedených zmien sa dotknú každého platiteľa a to v prípade, ak bude príjemcom plnenia od platiteľov, ktorí osobitnú úpravu uplatňujú, resp. príjmu dodávku od dodávateľa stavebných prác.

Po uplynutí prvých týždňov uplatňovania nových pravidiel v praxi sa sústredíme práve na túto problematiku.

Program seminára:

1) Osobitná úprava uplatňovania DPH na základe prijatia platby

 • § 68d pravidlá
 • uvedenie v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze

2) Prenos daňovej povinnosti pri stavebných prácach

 • §69 ods. 12 písm. j) definícia „dodania stavby a stavebných prác“
 • uvedenie v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze

3) Deň vzniku daňovej povinnosti

 • pri uplatňovaní § 68d
 • pri uplatňovaní § 69 ods.12 písm.j)
 • pri ostatných dodávkach (§ 19)

4) Oprava základu dane a dane a uvedenie opravy v daňovom priznaní a KV pri uplatňovaní § 68d

 • pri stavebných prácach
 • v ostatných prípadoch

5) Oprava odpočítanej dane a uvedenie v daňovom priznaní a KV pri uplatňovaní § 68d

 • pri stavebných prácach
 • v ostatných prípadoch

6) Diskusia

 • odpovede na otázky účastníkov seminára

 Účastníci seminára dostanú písomný materiál k danej problematike.

Prihlásiť sa na ponúkaný seminár je možné e-mailom (prosíme uvádzať Vaše IČO).

Informácie k platbe: 
Platbu je možné realizovať v hotovosti priamo na seminári alebo prevodom na účet s uvedením: 
VS: IČO spoločnosti 
ŠS: dátum konania seminára


Späť

Naša agentúra organizuje semináre v týchto oblastiach:

Daň z príjmov

Daň z príjmov - daňové priznanie

Daň z príjmov - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty - daňové priznanie

Daň z pridanej hodnoty - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty - chcete jej rozumieť?

Daň zo závislej činnosti

Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie

Ročné zúčtovanie dane

bottom1bottom2bottom3
2019 © Agentúra Lumya
Grafický dizajn a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok