Príďte na kurzy a školenia

Agentúra Lumya sa zaoberá organizovaním odborných seminárov a školení s daňovou tématikou. Lektorom našich seminárov je renomovaná daňová poradkyňa s celoslovenskou pôsobnosťou JUDr. Oľga Groszová.

pageimg

DPH v praxi – po účinnosti záväzného výkladu Rady EÚ

pondelok 23.05.2011 o 8:30 hod.
(prezentácia od 8:00 hod.)

Hotel Plus, Bulharská 72, Bratislava - Trnávka
lektor: JUDr. Oľga Groszová, daňový poradca
Cena: 30 € - v cene i občerstvenie, OBED a písomný materiál

Ľudia, ktorí pracujú s daňou z pridanej hodnoty si uvedomujú skutočnosť, že ide o agendu, ktorá je mimoriadne administratívne náročná. Zákon o dani z pridanej hodnoty obsahuje veľké množstvo rôznych pravidiel, ktoré treba dodržiavať
Aj pre ľudí, ktorí majú  dlhoročné skúsenosti, situáciu sťažuje  fakt, že pravidlá sa neustále menia a tiež skutočnosť, že niekedy je veľmi ťažké určiť, ako niektoré pravidlá aplikovať na praktické prípady. Chýba nám totiž záväzný výklad zákona.
V tomto smere  však prichádza zlepšenie. Rada Európskej únie vydala vykonávacie nariadenie č.282/2011, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia pre oblasť dane z pridanej hodnoty. Zjednodušene možno povedať, že ide o výklad pravidiel a tento výklad je priamo záväzný pre všetky štáty EÚ. Cieľom tohto nariadenia je  zabezpečiť jednotné uplatňovanie systému DPH vo všetkých členských štátoch.


Nariadenie, ktoré nadobudne účinnosť 1.7.2011 obsahuje výklad pravidiel v nasledovných oblastiach:

1/ Zdaniteľné osoby – kto je zdaniteľná osoba, ako sa preukazuje, určenie sídla zdaniteľnej osoby, vznik stálej prevádzkárne
2/ Dodanie tovaru – povinnosť registrácie podľa § 7, uplatnenie odpočtu pri dovoze a dovozný doklad v elektronickej podobe
3/ Dodanie služieb – podrobné určenie jednotlivých druhov služieb, najmä elektronicky poskytované služby, prenájom dopravných prostriedkov,reštauračné a stravovacie služby, poskytovanie kultúrnych, vedeckých a vzdelávacích služieb
5/ Miesto dodania zdaniteľného obchodu – postup v prípade určenia miesta dodania podľa odberateľa, dodávateľa alebo podľa osobitných pravidiel
6/ Nové tlačivá –zavádzajú sa nové tlačivá pre prípady oslobodenia od dane pri dodávkach pre osoby používajúce imunitu ,ozbrojené sily NATO a medzinárodné organizácie
7/ Diskusia

Účastníci seminára obdržia písomný materiál  – spracované Nariadenie Rady EÚ č.282/2011 z 15. marca 2011.

Prihlásiť sa na ponúkaný seminár je možné e-mailom, telefonicky alebo zaslaním SMS na čísla uvedené v kontaktoch (prosíme uvádzať Vaše IČO).

Informácie k platbe:
Platbu je možné realizovať v hotovosti priamo na seminári alebo prevodom na účet 2624073864/1100, s uvedením:
VS: IČO spoločnosti
ŠS: dátum konania seminára


Späť

Naša agentúra organizuje semináre v týchto oblastiach:

Daň z príjmov

Daň z príjmov - daňové priznanie

Daň z príjmov - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty - daňové priznanie

Daň z pridanej hodnoty - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty - chcete jej rozumieť?

Daň zo závislej činnosti

Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie

Ročné zúčtovanie dane

bottom1bottom2bottom3
2019 © Agentúra Lumya
Grafický dizajn a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok