Príďte na kurzy a školenia

Agentúra Lumya sa zaoberá organizovaním odborných seminárov a školení s daňovou tématikou. Lektorom našich seminárov je renomovaná daňová poradkyňa s celoslovenskou pôsobnosťou JUDr. Oľga Groszová.

pageimg

DPH v praxi - rok 2010

piatok 12.02.2010 o 8:30 hod.
(prezentácia od 8:00 hod.)

Hotel Plus, Bulharská 72, Bratislava - Trnávka
lektor: JUDr. Oľga Groszová, daňový poradca
Cena: 30 € / 903,78 Sk - v cene i občerstvenie, OBED a písomný materiál

K 1. januáru 2010 nadobudla účinnosť rozsiahla novelizácia zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.
Ako na tieto zmeny reagovať v praxi, čo budeme robiť inak v porovnaní s predchádzajúcim obdobím?
V rámci seminára sa budeme venovať najdôležiteším zmenám zákona a ich vplyvu na prax daňových subjektov.

Program seminára:

1/ registrácia neplatiteľov dane podľa § 7a
2/ určenie miesta dodania služieb podľa §§ 15 a 16
3/ deň vzniku daňovej povinnosti po zmene ustanovení § 19
4/ odvod dane pri dodaní tovaru a služieb zamestnancom a blízkym osobám
5/ odpočet dane z pohonných hmôt pri uplatňovaní paušálu (80%)
6/ zrušenie zákazu odpočtu pri nákupe a nájme osobného automobilu
7/ žiadosť o vrátenie dph z iného členského štátu EÚ
8/ zmeny v § 69- povinnosť samozdanenia
9/ súhrnný výkaz po novom
10/ zmeny v tlačive daňového priznania
11/ vystavovanie faktúr podnikateľom z iného členského štátu
12/ diskusia

Účastníci seminára dostanú písomný materiál k danej problematike.

Prihlásiť sa na ponúkaný seminár je možné e-mailom, telefonicky alebo zaslaním SMS na čísla uvedené v kontaktoch (prosíme uvádzať Vaše IČO).

Informácie k platbe:
Platbu je možné realizovať v hotovosti priamo na seminári alebo prevodom na účet 2624073864/1100, s uvedením:
VS: IČO spoločnosti
ŠS: dátum konania seminára

Na prepočet bol použitý konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
Späť

Naša agentúra organizuje semináre v týchto oblastiach:

Daň z príjmov

Daň z príjmov - daňové priznanie

Daň z príjmov - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty - daňové priznanie

Daň z pridanej hodnoty - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty - chcete jej rozumieť?

Daň zo závislej činnosti

Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie

Ročné zúčtovanie dane

bottom1bottom2bottom3
2019 © Agentúra Lumya
Grafický dizajn a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok