Príďte na kurzy a školenia

Agentúra Lumya sa zaoberá organizovaním odborných seminárov a školení s daňovou tématikou. Lektorom našich seminárov je renomovaná daňová poradkyňa s celoslovenskou pôsobnosťou JUDr. Oľga Groszová.

pageimg

Daň z pridanej hodnoty - DPH v roku 2017

pondelok 13.02.2017 o 8:30 hod. 
(prezentácia od 8:00 hod.)

Hotel Plus, Bulharská 72, Bratislava - Trnávka  
lektor: JUDr. Oľga Groszová, daňový poradca  

Cena: 40 € - v cene i občerstvenie, obed a písomný materiál. 

Daň z pridanej hodnoty ako naša administratívne najnáročnejšia daň kladie vysoké nároky na ľudí, ktorí spracovávajú evidenciu a daňové priznania k dani z pridanej hodnoty.

Zákon o dani z pridanej hodnoty obsahuje veľké množstvo pravidiel, ktoré treba v praktickom živote rešpektovať, to si vyžaduje sústavné štúdium.

Aj vzhľadom na skutočnosť, že zákon o dani z pridanej hodnoty sa neustále mení, k 1.1.2017 nadobudla účinnosť v poradí už 24-tá novelizácia.

Program seminára: 

1/ Novelizácia zákona o DPH k 1.1.2017

 • Vrátenie dane podnikateľom zo zahraničia
 • Upresnenie  prenosu daňovej povinnosti pri stavebných prácach
 • Zmena v kontrolnom výkaze
 • Ďalší odklad účinnosti „samozdanenia“ pri dovoze
 • Povinnosť štátu platiť úrok pri neprimerane dlhej kontrole nadmerného odpočtu

2/ Koncoročné povinnosti v dani z pridanej hodnoty

 • Vysporiadanie odpočtu dane po výpočte koncoročného koeficienta
 • Vysporiadanie odpočtu pri zmene účelu použitia investičného majetku

3/ Odpočítanie dane

 • podmienky pre vznik nároku na odpočítanie dane u platiteľa
 • uplatnenie odpočtu dane z hľadiska času

4/ Prenos daňovej povinnosti na kupujúceho - § 69

 • prenos daňovej povinnosti pri nákupe tovarov a služieb od zahraničných osôb
 • prenos daňovej povinnosti pri nákupe tovarov a služieb od platiteľov dane SK

5/ Diskusia – odpovede na otázky účastníkov seminára

Účastníci seminára dostanú písomný materiál k danej problematike. 

Prihlásiť sa na ponúkaný seminár je možné e-mailom (prosíme uvádzať Vaše IČO).

Informácie k platbe:  
Platbu je možné realizovať v hotovosti priamo na seminári alebo prevodom na účet s uvedením:  
VS: IČO spoločnosti  
ŠS: dátum konania seminára

Platobné údaje:

Číslo účtu: 2940031199/1100 (Tatra banka, a.s.)

IBAN: SK55 1100 0000 0029 4003 1199


Späť

Naša agentúra organizuje semináre v týchto oblastiach:

Daň z príjmov

Daň z príjmov - daňové priznanie

Daň z príjmov - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty - daňové priznanie

Daň z pridanej hodnoty - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty - chcete jej rozumieť?

Daň zo závislej činnosti

Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie

Ročné zúčtovanie dane

bottom1bottom2bottom3
2019 © Agentúra Lumya
Grafický dizajn a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok