Príďte na kurzy a školenia

Agentúra Lumya sa zaoberá organizovaním odborných seminárov a školení s daňovou tématikou. Lektorom našich seminárov je renomovaná daňová poradkyňa s celoslovenskou pôsobnosťou JUDr. Oľga Groszová.

pageimg

Daň z pridanej hodnoty – čo musíte vedieť 2

pondelok 28.10.2013 o 8:30 hod.
(prezentácia od 8:00 hod.)

Hotel Plus, Bulharská 72, Bratislava - Trnávka 
lektor: JUDr. Oľga Groszová, daňový poradca 

Cena: 35 € - v cene i občerstvenie, OBED a písomný materiál 

Daň z pridanej hodnoty – čo musíte vedieť

Konzultačný seminár – 2. časť


Daňová kontrola – udalosť očakávaná, ale s obavami. Zlý stav v oblasti verejných financií logicky vyústil do nevyhnutnosti realizácie opatrení na zlepšenie výberu daní, najmä dane z pridanej hodnoty. Musíme teda počítať s tým, že daňové kontroly budú častejšie ako v minulosti a my sa musíme na túto skutočnosť pripraviť – nevyhnutnosťou je dobrá znalosť zákona č.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších zmien.

Preto sme pre Vás v roku 2013 pripravili cyklus dvoch seminárov, na ktorých si preberieme základné pravidlá dane z pridanej hodnoty, ktoré každý platiteľ dane musí ovládať. Prvý seminár bol venovaný najmä vzniku daňovej povinnosti, druhý bude venovaný problematike odpočítania dane.

Program seminára:


1) Odpočítanie dane

    podmienky vzniku práva na odpočítanie dane - použitie na podnikanie, faktúra, zjednodušená faktúra, odpočítanie dane z pohonných látok pri osobnom automobile
    čas, kedy si možno odpočítanie dane uplatniť
    pomerné odpočítanie dane, koncoročné vysporiadanie odpočítania dane pri použití koeficientu
    oprava odpočítanej dane
    úprava odpočítanej dane pri investičnom majetku
    odpočítanie dane pri registrácii platiteľa

2) Sankcie

    správne delikty v oblasti dph, ktoré spôsobia uloženie sankcií
    pokuty, úrok z omeškania – výška sankcií, vyrubenie, platenie

3) Návrh novelizácie zákona o DPH s účinnosťou od 1.1.2014

4) Diskusia


    riešenie problémov predložených účastníkmi seminára

Účastníci seminára dostanú písomný materiál k danej problematike. 

Prihlásiť sa na ponúkaný seminár je možné e-mailom, telefonicky alebo zaslaním SMS na čísla uvedené v kontaktoch (prosíme uvádzať Vaše IČO).

Informácie k platbe: 
Platbu je možné realizovať v hotovosti priamo na seminári alebo prevodom na účet s uvedením: 
VS: IČO spoločnosti 
ŠS: dátum konania seminára


Späť

Naša agentúra organizuje semináre v týchto oblastiach:

Daň z príjmov

Daň z príjmov - daňové priznanie

Daň z príjmov - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty - daňové priznanie

Daň z pridanej hodnoty - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty - chcete jej rozumieť?

Daň zo závislej činnosti

Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie

Ročné zúčtovanie dane

bottom1bottom2bottom3
2019 © Agentúra Lumya
Grafický dizajn a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok