Príďte na kurzy a školenia

Agentúra Lumya sa zaoberá organizovaním odborných seminárov a školení s daňovou tématikou. Lektorom našich seminárov je renomovaná daňová poradkyňa s celoslovenskou pôsobnosťou JUDr. Oľga Groszová.

pageimg

Daň z pridanej hodnoty – čo musíte vedieť

pondelok 03.06.2013 o 8:30 hod.
(prezentácia od 8:00 hod.)

Hotel Plus, Bulharská 72, Bratislava - Trnávka 
lektor: JUDr. Oľga Groszová, daňový poradca 

Cena: 35 € - v cene i občerstvenie, OBED a písomný materiál 

Daň z pridanej hodnoty – čo musíte vedieť

Konzultačný seminár – 1. časť

Je všeobecne známe, že podvody v oblasti dane z pridanej hodnoty sú v SR tak rozšírené, že výber dane dosahuje len cca 70%. Táto skutočnosť spôsobuje obrovský výpadok príjmov štátu a je logické, že zo strany štátu musia byť realizované opatrenia za účelom obmedzenia podvodov.

Tieto opatrenia prinesú aj zvýšenie počtu daňových kontrol. Aj platitelia dane, ktorí nie sú podvodníkmi, musia reagovať na túto situáciu a pripraviť sa na obhajobu svojej práce pri uplatňovaní pravidiel zákona o dani z pridanej hodnoty v praxi. Pre úspešné zvládnutie tejto úlohy je nevyhnutným predpokladom výborná znalosť zákona o dani z pridanej hodnoty.

Pripravili sme pre Vás cyklus  2 seminárov, v rámci ktorých budú podrobne vysvetlené základné pravidlá zákona, t.j. tých, ktoré každý platiteľ dane musí vedieť správne uplatňovať v praxi.


Program  seminára – 1.časť:

1) Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty

 • daňová povinnosť
 • ktoré obchody sa uvádzajú v daňovom priznaní k DPH
 • čo je predmetom dan
 • zdaniteľné plnenie
 • zdaniteľná osoba
 • určenie miesta dodania pri tovare a miesto dodania pri službách

2) Nadobudnutie tovaru z členského štátu Európskej únie

 • v ktorých prípadoch je potrebné robiť samozdanenie v zmysle § 11 zákona

3/ Samozdanenie v prípadoch prenosu daňovej povinnosti

 • v zmysle ustanovení  § 69 ods.2-15 zákona č.222/2004 Z.z.

4/ Povinnosť podať daňové priznanie

 • kto má povinnosť podať daňové priznanie
 • lehoty na podanie daňových priznaní

5/ Daňová kontrola

 • práva a povinnosti daňového subjektu pri daňovej kontrole

6/ Diskusia

 • odpovede na otázky účastníkov seminára

Účastníci seminára dostanú písomný materiál k danej problematike. 

Prihlásiť sa na ponúkaný seminár je možné e-mailom, telefonicky alebo zaslaním SMS na čísla uvedené v kontaktoch (prosíme uvádzať Vaše IČO).

Informácie k platbe: 
Platbu je možné realizovať v hotovosti priamo na seminári alebo prevodom na účet s uvedením: 
VS: IČO spoločnosti 
ŠS: dátum konania seminára


Späť

Naša agentúra organizuje semináre v týchto oblastiach:

Daň z príjmov

Daň z príjmov - daňové priznanie

Daň z príjmov - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty - daňové priznanie

Daň z pridanej hodnoty - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty - chcete jej rozumieť?

Daň zo závislej činnosti

Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie

Ročné zúčtovanie dane

bottom1bottom2bottom3
2019 © Agentúra Lumya
Grafický dizajn a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok