Príďte na kurzy a školenia

Agentúra Lumya sa zaoberá organizovaním odborných seminárov a školení s daňovou tématikou. Lektorom našich seminárov je renomovaná daňová poradkyňa s celoslovenskou pôsobnosťou JUDr. Oľga Groszová.

pageimg

Daň z pridanej hodnoty – novelizácia k 1.1.2010

piatok 18.12.2009 o 8:30 hod.
(prezentácia od 8:00 hod.)

Hotel Plus, Bulharská 72, Bratislava - Trnávka
lektor: JUDr. Oľga Groszová, daňový poradca
Cena: 30 € / 903,78 Sk - v cene i občerstvenie, OBED a písomný materiál

K 1.januáru 2010 nadobudne účinnosť novelizácia zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorá je označovaná za zatiaľ najväčšiu novelizáciu zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.
Veľké a významné zmeny sú vyvolané stavom, že  v rámci Európskej únie sa zmenili viaceré pravidlá upravujúce oblasť DPH a ako členský štát musíme tiež tieto zmenené pravidlá akceptovať.
Zvláštnosťou týchto zmien je hlavne skutočnosť, že nové pravidlá prinášajú viaceré povinnosti pre podnikateľov, ktorí nie sú platiteľmi dane z pridanej hodnoty.
Pripravený seminár Vás oboznámi so všetkými zmenami, ktoré táto novelizácia prináša.

Program seminára:

1/ Novelizácia zákona o DPH účinná k 1.1.2010

  • neplatitelia dane  a ich povinnosť registrácie podľa § 7a
  • nové pravidlá pre určovanie miesta dodania služieb v §§ 15 a 16
  • zmena v určení dňa vzniku daňovej povinnosti pri samozdanení služieb kúpených od zahraničných podnikateľov
  • určenie  osôb majúcich osobitný vzťah k platiteľovi (napr.zamestnanci) a odvod dane z trhovej hodnoty tovaru alebo služby, predaných zo zľavou z ceny
  • výška odpočtu dph z pohonných hmôt pri uplatnení paušálnych výdavkov 80%
  • zmeny v uplatňovení nároku na vrátenie dane  v iných štátoch
  • súhrnný výkaz sa bude podávať mesačne, bude obsahovať aj predaj služieb, podávať ho budú aj podnikatelia, ktorí nie sú platiteľmi DPH

2/ Príklady z praxe – vystavovanie faktúr

  • ako správne vystaviť faktúru za dodávku služby pre odberateľa – podnikateľa zo zahraničia

3/ Diskusia – odpovede na otázky účastníkov seminára

Účastníci seminára dostanú písomný materiál.

Prihlásiť sa na ponúkaný seminár je možné e-mailom, telefonicky alebo zaslaním SMS na čísla uvedené v kontaktoch (prosíme uvádzať Vaše IČO).

Informácie k platbe:
Platbu je možné realizovať v hotovosti priamo na seminári alebo prevodom na účet 2624073864/1100, s uvedením:
VS: IČO spoločnosti
ŠS: dátum konania seminára

Na prepočet bol použitý konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
Späť

Naša agentúra organizuje semináre v týchto oblastiach:

Daň z príjmov

Daň z príjmov - daňové priznanie

Daň z príjmov - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty - daňové priznanie

Daň z pridanej hodnoty - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty - chcete jej rozumieť?

Daň zo závislej činnosti

Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie

Ročné zúčtovanie dane

bottom1bottom2bottom3
2019 © Agentúra Lumya
Grafický dizajn a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok