Príďte na kurzy a školenia

Agentúra Lumya sa zaoberá organizovaním odborných seminárov a školení s daňovou tématikou. Lektorom našich seminárov je renomovaná daňová poradkyňa s celoslovenskou pôsobnosťou JUDr. Oľga Groszová.

pageimg

Daň z pridanej hodnoty – novelizácia k 1.1.2011

pondelok 14.03.2011 o 8:30 hod.
(prezentácia od 8:00 hod.)

Hotel Plus, Bulharská 72, Bratislava - Trnávka
lektor: JUDr. Oľga Groszová, daňový poradca
Cena: 30 € - v cene i občerstvenie, OBED a písomný materiál

K 1.1.2011 nadobudla účinnosť ďalšia novelizácia zákona o dani z pridanej hodnoty – zákon č. 490/2010 Z.z.
Aké zmeny prináša?
Vzhľadom k tomu, že sa menia sadzby dane, možno konštatovať, že veľké.
Zdaňovacie obdobie pri dani z pridanej hodnoty je mesačné alebo štvrťročné. To znamená, že v priebehu kalendárneho roka platitelia dane musia odovzdať viacero daňových priznaní s cieľom, aby čísla v nich uvedené boli správne. Na splnenie tohto cieľa je potrebná výborná znalosť zákona o dani z pridanej hodnoty č.222/2004 Z.z. v znení neskorších zmien.
K tejto problematike sme pripravili odborný seminár.


Program:

1/ Novelizácia zákona o dani z pridanej hodnoty k 1.1.2011– zákon č.490/2010 Z.z.
  • podrobný výklad najdôležitejších zmien zákona a ich vplyv na prax
2/ Opravy
  • kedy a ako správne realizovať opravy dane, základu dane, opravy po zmene sadzieb dane, uvedenie opráv v daňovom priznaní a súhrnnom výkaze
3/ Určenie miesta dodania pri službách po novelizácii – od 1.1.2011
4/Súhrnný výkaz

  • kto musí podávať súhrnný výkaz, lehoty na podanie a pravidlá na správne vyplnenie
5/ rozsudky Európskeho súdneho dvora
  • niekoľko rozsudkov Európskeho súdneho dvora,ktoré obsahujú záväzný výklad pravidiel obsiahnutých v Smernici č.112/2006 Európskeho spoločenstva
6/ diskusia
  • odpovede na otázky účastníkov seminára

Účastníci seminára obdržia písomný materiál.

Prihlásiť sa na ponúkaný seminár je možné e-mailom, telefonicky alebo zaslaním SMS na čísla uvedené v kontaktoch (prosíme uvádzať Vaše IČO).

Informácie k platbe:
Platbu je možné realizovať v hotovosti priamo na seminári alebo prevodom na účet 2624073864/1100, s uvedením:
VS: IČO spoločnosti
ŠS: dátum konania seminára


Späť

Naša agentúra organizuje semináre v týchto oblastiach:

Daň z príjmov

Daň z príjmov - daňové priznanie

Daň z príjmov - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty - daňové priznanie

Daň z pridanej hodnoty - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty - chcete jej rozumieť?

Daň zo závislej činnosti

Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie

Ročné zúčtovanie dane

bottom1bottom2bottom3
2019 © Agentúra Lumya
Grafický dizajn a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok