Príďte na kurzy a školenia

Agentúra Lumya sa zaoberá organizovaním odborných seminárov a školení s daňovou tématikou. Lektorom našich seminárov je renomovaná daňová poradkyňa s celoslovenskou pôsobnosťou JUDr. Oľga Groszová.

pageimg

Daň z pridanej hodnoty – novelizácia k 1.1.2011

pondelok 13.12.2010 o 8:30 hod.
(prezentácia od 8:00 hod.)

Hotel Plus, Bulharská 72, Bratislava - Trnávka
lektor: JUDr. Oľga Groszová, daňový poradca
Cena: 30 € - v cene i občerstvenie, OBED a písomný materiál

K 1.1.2011 nadobudne účinnosť ďalšia novelizácia zákona o dani z pridanej hodnoty.
Aké zmeny prináša? Vzhľadom k tomu, že sa budú meniť sadzby dane, možno konštatovať, že veľké.
Zdaňovacie obdobie pri dani z pridanej hodnoty je mesačné alebo štvrťročné. Napriek tejto skutočnosti koniec kalendárneho roka je pri tejto dani tiež zaujímavý. Zákon nám ukladá viaceré mimoriadne povinnosti, ako napr. výpočet koncoročného koeficienta a s tým spojené ročné vysporiadanie odpočtu a vysporiadanie dane pri zmene účelu použitia investičného majetku.
K tejto problematike sme pripravili odborný seminár.

Program seminára:

1/ novelizácia zákona o dani z pridanej hodnoty k 1.1.2011
  • podrobný výklad všetkých zmien zákona a ich vplyv na prax
2/ plnenia oslobodené od dane – odpočítanie dane koeficientom
  • pomerné odpočítanie dane pri realizácii oslobodených činností (§§ 28-42), výpočet ročného koeficienta, koncoročné vysporiadanie odpočtu dane
3/ zmena účelu použitia investičného majetku
  • v ktorých prípadoch a akým spôsobom je potrebné realizovať úpravu odpočtu dane pri zmene účelu použitia investičného majetku
4/ rozsudky Európskeho súdneho dvora
  • niekoľko rozsudkov Európskeho súdneho dvora,ktoré obsahujú záväzný výklad pravidiel obsiahnutých v Smernici č.112/2006 Európskeho spoločenstva
5/ diskusia
  • odpovede na otázky účastníkov seminára

Účastníci seminára obdržia písomný materiál.

Prihlásiť sa na ponúkaný seminár je možné e-mailom, telefonicky alebo zaslaním SMS na čísla uvedené v kontaktoch (prosíme uvádzať Vaše IČO).

Informácie k platbe:
Platbu je možné realizovať v hotovosti priamo na seminári alebo prevodom na účet 2624073864/1100, s uvedením:
VS: IČO spoločnosti
ŠS: dátum konania seminára


Späť

Naša agentúra organizuje semináre v týchto oblastiach:

Daň z príjmov

Daň z príjmov - daňové priznanie

Daň z príjmov - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty - daňové priznanie

Daň z pridanej hodnoty - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty - chcete jej rozumieť?

Daň zo závislej činnosti

Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie

Ročné zúčtovanie dane

bottom1bottom2bottom3
2019 © Agentúra Lumya
Grafický dizajn a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok