Príďte na kurzy a školenia

Agentúra Lumya sa zaoberá organizovaním odborných seminárov a školení s daňovou tématikou. Lektorom našich seminárov je renomovaná daňová poradkyňa s celoslovenskou pôsobnosťou JUDr. Oľga Groszová.

pageimg

Daň z pridanej hodnoty - novelizácia k 1.1.2016

pondelok 09.11.2015 o 8:30 hod.
(prezentácia od 8:00 hod.)

Hotel Plus, Bulharská 72, Bratislava - Trnávka 
lektor: JUDr. Oľga Groszová, daňový poradca 

Cena: 40 € - v cene i občerstvenie, obed a písomný materiál.

Aj keď zdaňovacie obdobie pre daň z pridanej hodnoty je oveľa kratšie ako rok, koniec kalendárneho roka  aj pri tejto dani má svoj význam.

Všetkým platiteľom dane koncom roka končí obdobie na uplatnenie odpočítania dane pri nároku vzniknutom v danom roku,  všetci platitelia dane si musia skontrolovať, či u nich nedošlo k zmene účelu použitia investičného majetku, platitelia dane, ktorí uplatňujú pomerné odpočítanie dane musia počítať ročný koeficient.

Najzaujímavejšia je však skutočnosť, že koncom každého kalendárneho roka Národná rada SR schvaľuje zmeny zákona o dani z pridanej hodnoty.

Pripravený seminár sa bude venovať práve týmto „koncoročným“ záležitostiam.

Program seminára:

1/ Novelizácia zákona o dani z pridanej hodnoty k 1.1.2016
  • nové ustanovenie § 68 d/ osobitná úprava uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby (platitelia do výšky 100 000 eur ročného obratu)
  • doplnenie § 69 – prenos daňovej povinnosti na kupujúceho pri stavebných prácach
  • zavedenie zníženej sadzby dane 10% na niektoré základné potraviny
  • uvádzanie jednotlivých zjednodušených faktúr v kontrolných výkazoch, ak za zdaňovacie obdobie je celkový odpočet z týchto faktúr 3000 eur a viac

2/ Uplatnenie práva na odpočítanie dane pri nároku vzniknutom v roku 2015 - §49, §51

3/ Koncoročný koeficient za rok 2015 a následná úprava odpočítanej dane

4/ Koncoročná úprava odpočítanej dane pri investičnom majetku - § 54

5/ Informácia o novelizácii zákona o dani z príjmov k 1.1.2016

6/ Informácia o zmenách v oblasti dane z motorových vozidiel za rok 2015

7/ Diskusia – odpovede na otázky účastníkov seminára

Účastníci seminára dostanú písomný materiál.

Prihlásiť sa na ponúkaný seminár je možné e-mailom (prosíme uvádzať Vaše IČO).

Informácie k platbe: 
Platbu je možné realizovať v hotovosti priamo na seminári alebo prevodom na účet s uvedením: 
VS: IČO spoločnosti 
ŠS: dátum konania seminára


Späť

Naša agentúra organizuje semináre v týchto oblastiach:

Daň z príjmov

Daň z príjmov - daňové priznanie

Daň z príjmov - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty - daňové priznanie

Daň z pridanej hodnoty - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty - chcete jej rozumieť?

Daň zo závislej činnosti

Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie

Ročné zúčtovanie dane

bottom1bottom2bottom3
2019 © Agentúra Lumya
Grafický dizajn a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok