Príďte na kurzy a školenia

Agentúra Lumya sa zaoberá organizovaním odborných seminárov a školení s daňovou tématikou. Lektorom našich seminárov je renomovaná daňová poradkyňa s celoslovenskou pôsobnosťou JUDr. Oľga Groszová.

pageimg

Daň z pridanej hodnoty – teória a prax

pondelok 17.05.2010 o 8:30 hod.
(prezentácia od 8:00 hod.)

Hotel Plus, Bulharská 72, Bratislava - Trnávka
lektor: JUDr. Oľga Groszová, daňový poradca
Cena: 30 € - v cene i občerstvenie, OBED a písomný materiál

Od účinnosti zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty došlo k jeho viacerým novelizáciám, avšak zmeny k 1.1.2010 sú doteraz najväčšie. V kontexte týchto zmien je potrebné pripomenúť si základné príncípy fungovania tejto administratívne najnáročnejšej dane.
Od 1.mája 2010 sa sa zavádza tretia sadzba dane – 6% - novelizácia zákon č.83/2010 Z.z.

Program seminára:

1/ Zdaniteľné obchody ako predmet dane
§ dodanie tovaru a služby v tuzemsku
§ nadobudnutie tovaru z iného členského štátu, dovoz tovaru
2/Miesto zdaniteľného obchodu
§ pri dodaní tovaru a služby
3/ Vznik daňovej povinnosti
určenie času na odvod dane pri dodaní tovaru a služieb, nadobudnutí tovaru z iného členského štátu, samozdanení služieb od zahraničných podnikateľov, čiastkových a opakovaných obchodoch
4/ Oslobodenie od dane pri dodaní tovaru do členského štátu EÚ
5/ Odpočítanie dane – nárok na odpočet a jeho uplatnenie
6/ Novelizácia účinná k 1.5.2010 – zákon č.83/2010 Z.z.
7/ Vybrané rozhodnutia Európskeho súdneho dvora
8/ Diskusia - odpovede na otázky účastníkov seminára

Účastníci seminára dostanú písomný materiál k danej problematike.

Prihlásiť sa na ponúkaný seminár je možné e-mailom, telefonicky alebo zaslaním SMS na čísla uvedené v kontaktoch (prosíme uvádzať Vaše IČO).

Informácie k platbe:
Platbu je možné realizovať v hotovosti priamo na seminári alebo prevodom na účet 2624073864/1100, s uvedením:
VS: IČO spoločnosti
ŠS: dátum konania seminára


Späť

Naša agentúra organizuje semináre v týchto oblastiach:

Daň z príjmov

Daň z príjmov - daňové priznanie

Daň z príjmov - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty - daňové priznanie

Daň z pridanej hodnoty - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty - chcete jej rozumieť?

Daň zo závislej činnosti

Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie

Ročné zúčtovanie dane

bottom1bottom2bottom3
2019 © Agentúra Lumya
Grafický dizajn a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok