Príďte na kurzy a školenia

Agentúra Lumya sa zaoberá organizovaním odborných seminárov a školení s daňovou tématikou. Lektorom našich seminárov je renomovaná daňová poradkyňa s celoslovenskou pôsobnosťou JUDr. Oľga Groszová.

pageimg

Daň z pridanej hodnoty v praxi - rok 2009

Daň z pridanej hodnoty v praxi - rok 2009

piatok 09.10.2009 o 8:30 hod.
(prezentácia od 8:00 hod.)

Hotel Plus, Bulharská 72, Bratislava - Trnávka
lektor: JUDr. Oľga Groszová, daňový poradca
Cena: 30 € / 903,78 Sk - v cene i občerstvenie, OBED a písomný materiál

Administratívne najnáročnejšia daň v systéme daní uplatňovaných v Slovenskej republike – daň z pridanej hodnoty - prešla v roku 2009 závažnými zmenami, ktoré vyplynuli z niekoľkých novelizácií. Upozorníme Vás na najzávažnejšie zmeny a problémy s ich praktickým uplatňovaním.
Uplatňovanie dane z pridanej hodnoty v praxi nemajú platitelia dane jednoduché ani v prípadoch, pre ktoré legislatíva v tomto roku pravidlá nezmenila. Podrobne si rozoberieme niekoľko prípadov všeobecného charakteru, ktoré sa týkajú väčšiny platiteľov dane. K týmto prípadom účastníci pripraveného seminára dostanú písomné stanovisko daňového poradcu.

Program seminára:

1/ Novelizácia zákona o dani z pridanej hodnoty – zákon č.83/2009 Z.z. k 1.4.2009

 • dph pri prenájme nehnuteľností
 • dph pri predaji kovového odpadu
 • určenie času na uplatnenie odpočtu dane
 • podmienky na vrátenie nadmerného odpočtu do 30 dní

2/ Novelizácia zákona o dani z pridanej hodnoty – zákon č.258/2009 Z.z. k 1.7.2009

 • zmena obratu pre povinnú registráciu
 • zrušenie registrácie z roku 2009

3/ Ako postupovať v prípadoch

 • stravovanie zamestnancov a podnikateľov
 • prefakturácia elektrickej energie
 • dodatočné daňové priznanie
 • odvod dane pri nákupe služby od zahraničného dodávateľa
 • kedy sa z prijatého preddavku neodvádza daň

4/ Informácia o pripravovanej veľkej novelizácii zákona o dph k 1.1.2010
5/ Diskusia – odpovede na otázky účastníkov seminára

Účastníci seminára dostanú písomný materiál.

Prihlásiť sa na ponúkaný seminár je možné e-mailom, telefonicky alebo zaslaním SMS na čísla uvedené v kontaktoch (prosíme uvádzať Vaše IČO).

Informácie k platbe:
Platbu je možné realizovať v hotovosti priamo na seminári alebo prevodom na účet 2624073864/1100, s uvedením:
VS: IČO spoločnosti
ŠS: dátum konania seminára

Na prepočet bol použitý konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
Späť

Naša agentúra organizuje semináre v týchto oblastiach:

Daň z príjmov

Daň z príjmov - daňové priznanie

Daň z príjmov - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty - daňové priznanie

Daň z pridanej hodnoty - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty - chcete jej rozumieť?

Daň zo závislej činnosti

Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie

Ročné zúčtovanie dane

bottom1bottom2bottom3
2019 © Agentúra Lumya
Grafický dizajn a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok