Príďte na kurzy a školenia

Agentúra Lumya sa zaoberá organizovaním odborných seminárov a školení s daňovou tématikou. Lektorom našich seminárov je renomovaná daňová poradkyňa s celoslovenskou pôsobnosťou JUDr. Oľga Groszová.

pageimg

Daň z pridanej hodnoty v roku 2013

pondelok 08.04.2013 o 8:30 hod.
(prezentácia od 8:00 hod.)

Hotel Plus, Bulharská 72, Bratislava - Trnávka 
lektor: JUDr. Oľga Groszová, daňový poradca 

Cena: 35 € - v cene i občerstvenie, OBED a písomný materiál 

Daň z pridanej hodnoty v roku 2013

Zatiaľ posledná novelizácia zákona o dani z pridanej hodnoty realizovaná zákonom č.246/2012 Z.z. priniesla veľmi závažné zmeny, na ktoré musia platitelia dane v praxi reagovať. Časť zmien nadobudla účinnosť od 1.1.2013, časť už od 1.10.2012.

V rámci pripraveného seminára sa budeme venovať práve týmto zmenám aj s ohľadom na prvé skúsenosti z ich uplatňovania v praxi.

Program seminára:

1) Faktúra v zákone o DPH
  • osoby povinné vyhotoviť faktúru
  • obsah faktúry
  • zjednodušená faktúra
  • lehoty na vyhotovenie a uschovávanie faktúr

2) Oslobodenie od dane pri dodaní tovaru do členského štátu EÚ (§43)

3) Ručenie za daň – povinnosť odberateľa odviesť daň, ktorú neodviedol dodávateľ (§69b)

4) Prenos daňovej povinnosti z predávajúceho na kupujúceho
  • pri predaji nehnuteľností
  • a nútených predajoch (exekúcia, výkon záložného práva)

5) Zdaňovacie obdobie platiteľa dane

6) Rozsudky Európskeho Súdneho Dvora – niekoľko rozsudkov z oblasti DPH

7) Diskusia – odpovede na otázky účastníkov seminára
  • k dani z pridanej hodnoty
  • k dani z príjmov
  • a k problematike obmedzenia platieb v hotovosti
Účastníci seminára dostanú písomný materiál k danej problematike. 

Prihlásiť sa na ponúkaný seminár je možné e-mailom, telefonicky alebo zaslaním SMS na čísla uvedené v kontaktoch (prosíme uvádzať Vaše IČO).

Informácie k platbe: 
Platbu je možné realizovať v hotovosti priamo na seminári alebo prevodom na účet s uvedením: 
VS: IČO spoločnosti 
ŠS: dátum konania seminára


Späť

Naša agentúra organizuje semináre v týchto oblastiach:

Daň z príjmov

Daň z príjmov - daňové priznanie

Daň z príjmov - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty - daňové priznanie

Daň z pridanej hodnoty - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty - chcete jej rozumieť?

Daň zo závislej činnosti

Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie

Ročné zúčtovanie dane

bottom1bottom2bottom3
2019 © Agentúra Lumya
Grafický dizajn a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok