Príďte na kurzy a školenia

Agentúra Lumya sa zaoberá organizovaním odborných seminárov a školení s daňovou tématikou. Lektorom našich seminárov je renomovaná daňová poradkyňa s celoslovenskou pôsobnosťou JUDr. Oľga Groszová.

pageimg

Daň z pridanej hodnoty v roku 2016 - základné princípy

pondelok 30.05.2016 o 8:30 hod.
(prezentácia od 8:00 hod.)

Hotel Plus, Bulharská 72, Bratislava - Trnávka 
lektor: JUDr. Oľga Groszová, daňový poradca 

Cena: 40 € - v cene i občerstvenie, obed a písomný materiál.

Slovenskou daňou z pridanej hodnoty sa zdaňujú všetky zdaniteľné obchody, ktoré sú predmetom dane a majú miesto dodania v SR. V prevažnej väčšine prípadov daň štátu odvádza predávajúci prostredníctvom daňového priznania.

S tým súvisí množstvo povinností, ktoré však dokáže splniť len ten, kto dobre pozná a rozumie zákonu o dani z pridanej hodnoty č.222/2004 Z. z. Na základe početných požiadaviek sme pripravili seminár k uplatňovaniu základných princípov zákona o DPH v SR.

Seminár je určený tak začiatočníkom ako aj pokročilým.

Program seminára:

1. Zdaniteľné obchody

1.1. Dodanie tovaru
1.2. Dodanie služby

2. Miesto zdaniteľného obchodu

2.1. Miesto dodania tovaru
2.2. Miesto dodania služby

3. Cezhraničné dodávky tovaru

3.1. Dodanie tovaru do členského štátu EÚ
3.2. Nadobudnutie tovaru z členského štátu EÚ
3.3. Vývoz tovaru
3.4. Dovoz tovaru

4. Povinnosti platiteľa dane

4.1. Vyhotovovanie faktúr
4.2. Daňové priznanie
4.3. Kontrolný výkaz
4.4. Súhrnný výkaz

5. Osoby povinné odvádzať daň

5.1. Odvod dane predávajúcim
5.2. Odvod dane kupujúcim - prenos daňovej povinnosti

Účastníci seminára dostanú písomný materiál k danej problematike.

Prihlásiť sa na ponúkaný seminár je možné e-mailom (prosíme uvádzať Vaše IČO).

Informácie k platbe: 
Platbu je možné realizovať v hotovosti priamo na seminári alebo prevodom na účet s uvedením: 
VS: IČO spoločnosti 
ŠS: dátum konania seminára

Banka: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2944012817/1100
IBAN: SK1411000000002944012817


Späť

Naša agentúra organizuje semináre v týchto oblastiach:

Daň z príjmov

Daň z príjmov - daňové priznanie

Daň z príjmov - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty - daňové priznanie

Daň z pridanej hodnoty - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty - chcete jej rozumieť?

Daň zo závislej činnosti

Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie

Ročné zúčtovanie dane

bottom1bottom2bottom3
2019 © Agentúra Lumya
Grafický dizajn a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok