Príďte na kurzy a školenia

Agentúra Lumya sa zaoberá organizovaním odborných seminárov a školení s daňovou tématikou. Lektorom našich seminárov je renomovaná daňová poradkyňa s celoslovenskou pôsobnosťou JUDr. Oľga Groszová.

pageimg

Daň z pridanej hodnoty

Zavedenie elektronickej komunikácie platiteľa so správcom dane

pondelok 27.02.2012 o 8:30 hod.
(prezentácia od 8:00 hod.)

Hotel Plus, Bulharská 72, Bratislava - Trnávka
lektor: JUDr. Oľga Groszová, daňový poradca
Cena: 35 € - v cene i občerstvenie, OBED a písomný materiál

Ľudia, ktorí pracujú s daňou z pridanej hodnoty, si uvedomujú skutočnosť, že ide o agendu, ktorá je mimoriadne administratívne náročná. Zákon o dani z pridanej hodnoty obsahuje  množstvo rôznych pravidiel, ktoré treba dodržiavať. Aj pre ľudí, ktorí majú v tejto oblasti dlhoročné skúsenosti, situáciu sťažuje fakt, že pravidlá sa neustále menia.

Od Nového roku  dochádza v oblasti DPH k ďalším zmenám - v  Zbierke zákonov pod číslom 331/2011 Z.z. bola uverejnená novelizácia zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorá nadobudne účinnosť dňa 1.1.2012, nový zákon o správe daní zavádza povinnú elektronickú komunikáciu so správcom dane.


Program seminára:

1/ zdaniteľné osoby, zahraničné osoby, platiteľ dane, osoba registrovaná pre daň
  • definície pojmov, práva a povinnosti týchto osôb
2/ dodanie tovaru - určenie miesta dodania tovaru podľa spôsobu dodávky
3/ dodanie služby - určenie  miesta dodania služby podľa jednotlivých druhov služieb
4/ nové tlačivá - zavádzajú sa nové (zmenené)tlačivá daňových priznaní
5/ novelizácia zákon č.331/2011 Z.z. – zmeny zákona o dph  účinné od 1.1.2012
6/ elektronická komunikácia platiteľa dane so správcom dane
7/ diskusia - možno máte problémy aj v oblastiach, ktoré nie sú v programe seminára.
V rámci tohto bodu sa budeme venovať riešeniam Vašich predložených problémov.

Účastníci seminára dostanú písomný materiál.

Pozvánka na stiahnutie / tlač (PDF)

Prihlásiť sa na ponúkaný seminár je možné e-mailom, telefonicky alebo zaslaním SMS na čísla uvedené v kontaktoch (prosíme uvádzať Vaše IČO).

Informácie k platbe:
Platbu je možné realizovať v hotovosti priamo na seminári alebo prevodom na účet s uvedením:
VS: IČO spoločnosti
ŠS: dátum konania seminára


Späť

Naša agentúra organizuje semináre v týchto oblastiach:

Daň z príjmov

Daň z príjmov - daňové priznanie

Daň z príjmov - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty - daňové priznanie

Daň z pridanej hodnoty - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty - chcete jej rozumieť?

Daň zo závislej činnosti

Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie

Ročné zúčtovanie dane

bottom1bottom2bottom3
2019 © Agentúra Lumya
Grafický dizajn a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok