Príďte na kurzy a školenia

Agentúra Lumya sa zaoberá organizovaním odborných seminárov a školení s daňovou tématikou. Lektorom našich seminárov je renomovaná daňová poradkyňa s celoslovenskou pôsobnosťou JUDr. Oľga Groszová.

pageimg

Daň z príjmov 2012 - príprava na daňové priznanie

pondelok 19.11.2012 o 8:30 hod. 
(prezentácia od 8:00 hod.)

Hotel Plus, Bulharská 72, Bratislava - Trnávka 
lektor: JUDr. Oľga Groszová, daňový poradca 

Cena: 35 € - v cene i občerstvenie, OBED a písomný materiál 

Blíži sa koniec roka 2012 – najvyšší čas začať prípravu na daňové priznanie k dani z príjmov za tento rok. Za obdobie ôsmich rokov účinnosti zákona o dani z príjmov č.595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov bol zákon o dani z príjmov 40-krát novelizovaný. Orientovanie sa v pravidlách, ktoré sa sústavne menia, nie je jednoduchá záležitosť.

Aj v priebehu roka 2012 bol zákon niekoľkokrát novelizovaný, vláda už schválila ďalšiu novelizáciu, ktorá má nadobudnúť účinnosť od 1.1.2013. Pripravili sme pre Vás seminár, kde Vás upozorníme najmä na zmeny pravidiel v zákone o dani z príjmov pre rok 2012.

Program seminára:

1/ zmeny v odpisovaní hmotného investičného majetku obstaraného po 31.12.2011

2/ zmeny v umorovaní straty

3/ zmeny v zaradení príjmov do § 6 ods.2 písm.a/ - zmluva o dielo licenčná zmluva, tantiémy

4/ zmeny v postupe (povinnosti)  platiteľa dane z príjmov zo závislej činnosti

5/ nové ustanovenie § 42a – oznamovacia povinnosť

6/ dph zaplatená pri nákupoch v členských štátoch EÚ – uplatnenie daňového nákladu

7/ informácia o novelizácii zákona o dani z príjmov s účinnosťou k 1.1.2013

8/ diskusia

Účastníci seminára dostanú písomný materiál k uvedenej problematike.

Prihlásiť sa na ponúkaný seminár je možné e-mailom, telefonicky alebo zaslaním SMS na čísla uvedené v kontaktoch (prosíme uvádzať Vaše IČO).

Informácie k platbe: 
Platbu je možné realizovať v hotovosti priamo na seminári alebo prevodom na účet s uvedením: 
VS: IČO spoločnosti 
ŠS: dátum konania seminára


Späť

Naša agentúra organizuje semináre v týchto oblastiach:

Daň z príjmov

Daň z príjmov - daňové priznanie

Daň z príjmov - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty - daňové priznanie

Daň z pridanej hodnoty - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty - chcete jej rozumieť?

Daň zo závislej činnosti

Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie

Ročné zúčtovanie dane

bottom1bottom2bottom3
2019 © Agentúra Lumya
Grafický dizajn a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok