Príďte na kurzy a školenia

Agentúra Lumya sa zaoberá organizovaním odborných seminárov a školení s daňovou tématikou. Lektorom našich seminárov je renomovaná daňová poradkyňa s celoslovenskou pôsobnosťou JUDr. Oľga Groszová.

pageimg

Daň z príjmov – daňové priznanie za rok 2013 – FO + PO

utorok 28.01.2014 o 8:30 hod.

(prezentácia od 8:00 hod.)

Hotel Plus, Bulharská 72, Bratislava - Trnávka 
lektor: JUDr. Oľga Groszová, daňový poradca 

Cena: 40 € - v cene i občerstvenie, OBED a písomný materiál 

Koniec kalendárneho roka prináša povinnosť vyrovnať si daňovú povinnosť v oblasti dane z príjmov. Túto povinnosť majú fyzické i právnické osoby. Splnia ju prostredníctvom daňového priznania k dani z príjmov.

Pravidlá obsahuje zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Vzhľadom k tomu, že tento zákon je každým rokom niekoľkokrát menený,  vypracovať daňové priznanie za daňový subjekt vôbec nie je ľahká úloha.

Pripravený seminár Vám pomôže zorientovať sa v tejto problematike.

Program seminára:

1/ Kto má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov FO a PO

 • určenie okruhu daňovníkov, ktorí majú povinnosť podať daňové priznanie za rok 2013

2/ Základ dane fyzickej osoby

 • určenie základu dane
 • nezdaniteľné časti základu dane
 • daňový bonus

3/ Základ dane právnickej osoby

 • príjmy oslobodené od dane
 • daňové výdavky
 • DPH ako daňový náklad

4/ Preddavky na daň na rok 2014

 • výpočet preddavkov na daň fyzických a právnických osôb

5/ Novelizácia zákona o dani z príjmov k 1.1.2014

 • licencie a zníženie sadzby pre PO
 • sankcie
 • ostatné zmeny

6/ Diskusia

 • odpovede na otázky účastníkov seminára

Účastníci seminára dostanú písomný materiál k danej problematike. 

Prihlásiť sa na ponúkaný seminár je možné e-mailom, telefonicky alebo zaslaním SMS na čísla uvedené v kontaktoch (prosíme uvádzať Vaše IČO).

Informácie k platbe: 
Platbu je možné realizovať v hotovosti priamo na seminári alebo prevodom na účet s uvedením: 
VS: IČO spoločnosti 
ŠS: dátum konania seminára


Späť

Naša agentúra organizuje semináre v týchto oblastiach:

Daň z príjmov

Daň z príjmov - daňové priznanie

Daň z príjmov - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty - daňové priznanie

Daň z pridanej hodnoty - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty - chcete jej rozumieť?

Daň zo závislej činnosti

Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie

Ročné zúčtovanie dane

bottom1bottom2bottom3
2019 © Agentúra Lumya
Grafický dizajn a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok