Príďte na kurzy a školenia

Agentúra Lumya sa zaoberá organizovaním odborných seminárov a školení s daňovou tématikou. Lektorom našich seminárov je renomovaná daňová poradkyňa s celoslovenskou pôsobnosťou JUDr. Oľga Groszová.

pageimg

Daň z príjmov v roku 2011

pondelok 14.11.2011 o 8:30 hod.
(prezentácia od 8:00 hod.)

Hotel Plus, Bulharská 72, Bratislava - Trnávka
lektor: JUDr. Oľga Groszová, daňový poradca
Cena: 35 € - v cene i občerstvenie, OBED a písomný materiál

Zákon o dani z príjmov č.595/2003 Z.z. bol začiatkom tohto roka výrazne zmenený, novelizácia obsahovala  viac ako 100 zmien. Vzhľadom k tomu, že sa blíži koniec kalendárneho roka a teda aj povinnosti s podaním daňového priznania k dani z príjmov, je potrebné sa na túto udalosť dobre pripraviť. Čo  znamená predovšetkým  dôkladne sa oboznámiť s týmito zmenami.
V oblasti dane z príjmov nás čakajú veľmi významné zmeny aj do roku 2012. Dokonca sú označované ako daňovo- odvodová reforma. Aj na tieto zmeny je potrebné reagovať.
Konanie v oblasti daní upravoval zákon č.511/92 Zb. o správe daní od roku 1993. Od nového roku tento zákon nahradí nový zákon s názvom „Daňový poriadok“,  upozorníme Vás  na niektoré jeho dôležité ustanovenia.


Program seminára:

1/Prehľad všetkých dôležitých zmien v zdaňovaní FO a PO od 1.1.2011, najmä:

 • zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti
 • uplatňovanie paušálnych výdavkov FO
 • oslobodené príjmy FO a PO
 • nezdaniteľné čiastky FO
 • nárok na vrátenie DPH z nákupov zo zahraničia a vplyv na základ dane z príjmov
 • zmeny v zrážkovej dani

2/Daňovo-odvodová reforma k 1.1.2012

 • superhrubá mzda
 • sadzby poistného na zdravotné a sociálne poistenie
 • základ dane FO
 • uplatňovanie paušálnych výdavkov FO
 • príjmy z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • nezdaniteľné čiastky základu dane FO
 • zmeny v odpisovaní majetku
 • zamestnanecká prémia

3/ Daňový poriadok – zákon č.563/2009 Z.z.

 • daňová kontrola
 • práva a povinnosti daňového subjektu
 • sankcie
 • vymáhanie daňových nedoplatkov

4/ Diskusia

Účastníci seminára dostanú písomný materiál.

Prihlásiť sa na ponúkaný seminár je možné e-mailom, telefonicky alebo zaslaním SMS na čísla uvedené v kontaktoch (prosíme uvádzať Vaše IČO).

Informácie k platbe:
Platbu je možné realizovať v hotovosti priamo na seminári alebo prevodom na účet s uvedením:
VS: IČO spoločnosti
ŠS: dátum konania seminára


Späť

Naša agentúra organizuje semináre v týchto oblastiach:

Daň z príjmov

Daň z príjmov - daňové priznanie

Daň z príjmov - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty - daňové priznanie

Daň z pridanej hodnoty - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty - chcete jej rozumieť?

Daň zo závislej činnosti

Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie

Ročné zúčtovanie dane

bottom1bottom2bottom3
2019 © Agentúra Lumya
Grafický dizajn a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok