Príďte na kurzy a školenia

Agentúra Lumya sa zaoberá organizovaním odborných seminárov a školení s daňovou tématikou. Lektorom našich seminárov je renomovaná daňová poradkyňa s celoslovenskou pôsobnosťou JUDr. Oľga Groszová.

pageimg

Daň z príjmov v roku 2012

ZRUŠENÝ Z ORGANIZAČNÝCH DÔVODOV

pondelok 16.04.2012 o 8:30 hod.
(prezentácia od 8:00 hod.)

Hotel Plus, Bulharská 72, Bratislava - Trnávka
lektor: JUDr. Oľga Groszová, daňový poradca
Cena: 35 € - v cene i občerstvenie, OBED a písomný materiál

Už ôsmykrát sme robili daňové priznanie k dani z príjmov podľa pravidiel zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších zmien. Za obdobie ôsmich rokov bol tento zákon 40-krát novelizovaný.

Orientovanie sa v pravidlách, ktoré sa sústavne menia, nie je jednoduchá záležitosť. Sme na začiatku roka 2012 a už musíme zohľadňovať zmeny zákona pre tento rok, ktoré priniesli 3 novelizácie zákona , ktoré nadobudli účinnosť 1.1.2012 a 1.3.2012.


Program seminára:

1/ Zmeny v odpisovaní hmotného investičného majetku obstaraného po 31.12.2011
2/ Zmeny v umorovaní straty
3/ Zmeny v zaradení príjmov do § 6 ods.2 písm.a/ - zmluva o dielo licenčná zmluva, tantiémy
4/ Zmeny v postupe (povinnosti) platiteľa dane z príjmov zo závislej činnosti
5/ Nové ustanovenie § 42a – oznamovacia povinnosť
6) DPH zaplatená pri nákupoch v členských štátoch EÚ – uplatnenie daňového nákladu
7) Bový zákon o správe daní – elektronická komunikácia, sankcie
8) Diskusia

Účastníci dostanú materiál k problematike, ktorá je predmetom seminára.

Prihlásiť sa na ponúkaný seminár je možné e-mailom, telefonicky alebo zaslaním SMS na čísla uvedené v kontaktoch (prosíme uvádzať Vaše IČO).

Informácie k platbe:
Platbu je možné realizovať v hotovosti priamo na seminári alebo prevodom na účet s uvedením:
VS: IČO spoločnosti
ŠS: dátum konania seminára


Späť

Naša agentúra organizuje semináre v týchto oblastiach:

Daň z príjmov

Daň z príjmov - daňové priznanie

Daň z príjmov - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty - daňové priznanie

Daň z pridanej hodnoty - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty - chcete jej rozumieť?

Daň zo závislej činnosti

Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie

Ročné zúčtovanie dane

bottom1bottom2bottom3
2019 © Agentúra Lumya
Grafický dizajn a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok