Príďte na kurzy a školenia

Agentúra Lumya sa zaoberá organizovaním odborných seminárov a školení s daňovou tématikou. Lektorom našich seminárov je renomovaná daňová poradkyňa s celoslovenskou pôsobnosťou JUDr. Oľga Groszová.

pageimg

Daň z príjmov za rok 2007 (novelizácia)

Príprava na daňové priznanie

štvrtok 13.12.2007 08:30
Hotel Plus, Bulharská 72, Bratislava - Trnávka

Opäť sa blíži koniec kalendárneho roka, čo je neklamný signál – treba sa pripraviť na daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2007.
Zákon č.595/2003 Z.z o dani z príjmov, ktorý obsahuje pravidlá upravujúce túto problematiku,  poslanci Národnej rady SR  každoročne niekoľkokrát novelizujú. Za necelé 3 roky účinnosti bol tento zákon novelizovaný už 13-krát. Pritom v súčasnosti sa už zase zaoberajú dalšou novelizáciou. Logický predpoklad, že nové zmeny zákona sa budú vzťahovať až na obdobie roka 2007, je v rozpore s realitou. Táto novelizácia cez prechodné ustanovenia § 52 d / určuje povinnosť rešpektovaťzmeny účinné  k 1.1.2008 aj v celom zdaňovacom období roka 2007. Ak k tomu zoberieme do úvahy skutočnosť, ž novelizácia zákona  o dani z príjmov účinná k 1.1.2007 (zákon č.688/2006 Z.z.) tiež zmenila pravidlá pre rok 2007, potom musíme konštatovať, že značnú časť zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov  budeme posudzovať inak ako pri  daňovom priznaní za rok 2006. Za tejto situácie zvládnuť prípravu daňoveho priznania k dani z príjmov vôbec nebude jednoduchá záležitosť, preto jej treba  venovať náležitú pozornosť.

Program:
1. zmeny  pre rok 2007 vyplývajúce  zo zákona č.688/2006 Z.z.
- nezdaniteľná časť časť základu dane na daňovníka FO a manželku (milionárska daň), daňový bonus
- daňové výdavky – stravné podnikateľa, príspevky zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie, daň z pridanej hodnoty,
2. zmeny pre rok 2007 vyplývajúce z pripravenej novelizácie k 1.1.2008
- FO – poskytnutý alebo prijatý preddavok v jednoduchom účtovníctve
- upustenie od vymáhania pohľadávky, postúpenie pohľadávky, neuhradené záväzky, opravné položky
3. dôležité
- preddavky na daň z príjmov,
- základ dane – úprava hospodárskeho výsledku na daňové účely, pripočitateľné a odpočitateľné položky
- daňové výdavky – reklama, odpisy, finančný leasing, porušenie podmienok leasingovej zmluvy a vplyv na základ dane
- uplatnenie pohľadávky ako daňového nákladu
4. diskusia – odpovede na otázky účastníkov seminára

Účastníci seminára dostanú písomný materiál.
Prihlásiť sa na ponúkaný seminár je možné e-mailom, telefonicky alebo zaslaním SMS na čísla uvedené v kontaktoch (prosíme uvádzať Vaše IČO).


Späť

Naša agentúra organizuje semináre v týchto oblastiach:

Daň z príjmov

Daň z príjmov - daňové priznanie

Daň z príjmov - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty - daňové priznanie

Daň z pridanej hodnoty - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty - chcete jej rozumieť?

Daň zo závislej činnosti

Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie

Ročné zúčtovanie dane

bottom1bottom2bottom3
2019 © Agentúra Lumya
Grafický dizajn a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok