Príďte na kurzy a školenia

Agentúra Lumya sa zaoberá organizovaním odborných seminárov a školení s daňovou tématikou. Lektorom našich seminárov je renomovaná daňová poradkyňa s celoslovenskou pôsobnosťou JUDr. Oľga Groszová.

pageimg

Daň z príjmov za rok 2009

novelizácia zákona o dani z príjmov k 1.1.2010

piatok 13.11.2009 o 8:30 hod.
(prezentácia od 8:00 hod.)

Hotel Plus, Bulharská 72, Bratislava - Trnávka
lektor: JUDr. Oľga Groszová, daňový poradca
Cena: 30 € / 903,78 Sk - v cene i občerstvenie, OBED a písomný materiál

Pred skončením roka 2009 je potrebné venovať  náležitú pozornosť povinnostiam v súvislosti s prípravou daňového priznania a ročného zúčtovania. Aj pre ľudí, ktorí tieto práce realizujú každoročne, je to práca náročná najmä vzhľadom  vzhľadom na skutočnosť, že pravidlá hry sa sústavne menia. Preto je dôležité venovať sa najmä zmenám , ktoré prinášajú sústavné novelizácie daňových zákonov.
Treba si však uvedomiť aj skutočnosť, že po prvýkrát budeme daňové priznanie k dani počítať a daň platiť v novej mene – euro.
Tak ako každým rokom, aj v súčasnej dobe  Národná rada SR schvaľuje ďalšiu novelizáciu zákona o dani z príjmov č.595/2003 Z.z. a zákona o správe daní. Ide o veľmi veľkú novelizáciu, pričom niektoré z týchto zmien sa budú  vzťahovať už na daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2009.

Program seminára:

1/ Zmeny zákon o dani z príjmov k 1.1.2009

  • zamestnanecká prémia, nárok a  spôsob uplatnenia nároku  u zamestnávateľa
  • nezdaniteľná čiastka FO, zvýšenie a nový spôsob výpočtu na daňovníka a manželku
  • daňový bonus, splnenie podmienok a ich preukazovanie
  • zjednodušené uplatnenie metódy vyňatia pri príjmoch zo záv.činnosti v zahraničí
  • odpisovanie hmotného a nehm. majetku, zaradenie do skupín, zvýšenie vstupnej ceny
  • pohonné hmoty ako daňový výdavok, spôsob uplatnenia paušálom-80%
  • zjednodušená daňová evidencia FO

2/ Zmeny zákona o dani z príjmov k 1.1.2010 účinné už pre rok 2009

  • uplatnenie daňového nákladu – odpis pohľadávky voči štátu
  • predĺženie lehoty  na podanie DP PO formou písomného oznámenia správcovi dane

3/ Informácia o zmenách účinných od roku 2010

  • zmena doby na umorovanie straty,  výška sankcií, oslobodené príjmy , oceňovanie v reálnych a pôvodných hodnotách

4/ Diskusia – odpovede na otázky účastníkov seminára

Účastníci seminára dostanú písomný materiál.

Prihlásiť sa na ponúkaný seminár je možné e-mailom, telefonicky alebo zaslaním SMS na čísla uvedené v kontaktoch (prosíme uvádzať Vaše IČO).

Informácie k platbe:
Platbu je možné realizovať v hotovosti priamo na seminári alebo prevodom na účet 2624073864/1100, s uvedením:
VS: IČO spoločnosti
ŠS: dátum konania seminára

Na prepočet bol použitý konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
Späť

Naša agentúra organizuje semináre v týchto oblastiach:

Daň z príjmov

Daň z príjmov - daňové priznanie

Daň z príjmov - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty - daňové priznanie

Daň z pridanej hodnoty - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty - chcete jej rozumieť?

Daň zo závislej činnosti

Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie

Ročné zúčtovanie dane

bottom1bottom2bottom3
2019 © Agentúra Lumya
Grafický dizajn a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok