Príďte na kurzy a školenia

Agentúra Lumya sa zaoberá organizovaním odborných seminárov a školení s daňovou tématikou. Lektorom našich seminárov je renomovaná daňová poradkyňa s celoslovenskou pôsobnosťou JUDr. Oľga Groszová.

pageimg

Daň z príjmov za rok 2015 – daňové priznanie

piatok 29.01.2016 o 8:30 hod.
(prezentácia od 8:00 hod.)

Hotel Plus, Bulharská 72, Bratislava - Trnávka 
lektor: JUDr. Oľga Groszová, daňový poradca 

Cena: 40 € - v cene i občerstvenie, obed a písomný materiál.

Začiatok kalendárneho roka znamená pripraviť daňové priznanie k dani z príjmov.

Vzhľadom na sústavné zmeny zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je to úloha veľmi náročná.

Pripravený seminár nám má pomôcť túto úlohu zvládnuť.

Program seminára:

1) Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby
 • kto má povinnosť podať daňové priznanie
 • zdaniteľné príjmy
 • príjmy oslobodené od dane
 • rozdelenie zdaniteľných príjmov
 • uplatnenie daňových výdavkov
 • nezdaniteľné časti základu dane fyzickej osoby
 • umorenie straty
 • výpočet základu dane
 • výpočet dane
 • daňový bonus
 • preddavky na daň
2) Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby
 • ktorá právnická osoba nemusí podať daňové priznanie
 • príjmy oslobodené od dane
 • daňové výdavky
 • pripočítateľné položky
 • výdavky s podmienkou zaplatenia
 • pravidlá nízkej kapitalizácie
 • určenie základu dane
 • umorenie straty
 • výpočet dane
 • daňová licencia
 • zápočet daňovej licencie zaplatenej za rok 2014
 • preddavky na daň

3) Odpisy hmotného majetku po novom

4) Uplatnenie finančného leasingu v daňových nákladoch roku 2015

5) Informácia o novelizácii zákona o dani z príjmov k 1.1.2016

6) Informácia o novelizácii zákona o dani z pridanej hodnoty k 1.1.2016

7) Diskusia

 • odpovede na otázky účastníkov seminára

 Účastníci seminára dostanú písomný materiál k danej problematike.

Prihlásiť sa na ponúkaný seminár je možné e-mailom (prosíme uvádzať Vaše IČO).

Informácie k platbe: 
Platbu je možné realizovať v hotovosti priamo na seminári alebo prevodom na účet s uvedením: 
VS: IČO spoločnosti 
ŠS: dátum konania seminára


Späť

Naša agentúra organizuje semináre v týchto oblastiach:

Daň z príjmov

Daň z príjmov - daňové priznanie

Daň z príjmov - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty - daňové priznanie

Daň z pridanej hodnoty - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty - chcete jej rozumieť?

Daň zo závislej činnosti

Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie

Ročné zúčtovanie dane

bottom1bottom2bottom3
2019 © Agentúra Lumya
Grafický dizajn a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok