Príďte na kurzy a školenia

Agentúra Lumya sa zaoberá organizovaním odborných seminárov a školení s daňovou tématikou. Lektorom našich seminárov je renomovaná daňová poradkyňa s celoslovenskou pôsobnosťou JUDr. Oľga Groszová.

pageimg

Daň z príjmov za rok 2015

pondelok 12.10.2015 o 8:30 hod.
(prezentácia od 8:00 hod.)

Hotel Plus, Bulharská 72, Bratislava - Trnávka 
lektor: JUDr. Oľga Groszová, daňový poradca 

Cena: 40 € - v cene i občerstvenie, obed a písomný materiál.

Každoročná povinnosť – podať daňové priznanie k dani z príjmov sa blíži. Vzhľadom na sústavné zmeny zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sa daňové subjekty pri jeho príprave  musia  sústrediť najmä na tie veci, ktoré sú pre dané zdaňovacie obdobie nové. Z tohto pohľadu bude práve daňové priznanie za rok 2015 náročné – zmeny zákona, ktoré boli realizované novelizáciou č.333/2014 Z.z. sú  veľké a v značnej miere obmedzujú daňové výdavky. Čo znamená, že daňové zaťaženie pre daňovníkov sa zvyšuje.

Program seminára:

1/ Obmedzenie daňových výdavkov
  • využívanie majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby
  • daňové výdavky s podmienkou zaplatenia - nájomné, marketing, sprostredkovanie, poradenské a právne služby, certifikáty
  • odpisy – rozšírenie počtu odpisových skupín, obmedzenie zrýchleného odpisovania, odpisovanie finančného leasingu, povinnosť prerušiť odpisovanie, osobné auto s obstarávacou cenou 48000 a viac
  • členské príspevky, pokuty, odpis pohľadávky, rezervy, reklamné predmety, vyradený tovar

2/ Závislé osoby – ceny obvyklé

3/ Pravidlá nízkej kapitalizácie

4/ Výdavky na výskum a vývoj

5/ Informácia o novelizácii zákona o dani z príjmov k 1.1.2016

6/ Informácia o novelizácii zákona o dani z pridanej hodnoty k 1.1.2016

7/ Diskusia – odpovede na otázky účastníkov seminára

Účastníci seminára dostanú písomný materiál.

Prihlásiť sa na ponúkaný seminár je možné e-mailom (prosíme uvádzať Vaše IČO).

Informácie k platbe: 
Platbu je možné realizovať v hotovosti priamo na seminári alebo prevodom na účet s uvedením: 
VS: IČO spoločnosti 
ŠS: dátum konania seminára


Späť

Naša agentúra organizuje semináre v týchto oblastiach:

Daň z príjmov

Daň z príjmov - daňové priznanie

Daň z príjmov - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty - daňové priznanie

Daň z pridanej hodnoty - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty - chcete jej rozumieť?

Daň zo závislej činnosti

Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie

Ročné zúčtovanie dane

bottom1bottom2bottom3
2019 © Agentúra Lumya
Grafický dizajn a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok