Príďte na kurzy a školenia

Agentúra Lumya sa zaoberá organizovaním odborných seminárov a školení s daňovou tématikou. Lektorom našich seminárov je renomovaná daňová poradkyňa s celoslovenskou pôsobnosťou JUDr. Oľga Groszová.

pageimg

Daň z príjmov za rok 2016

Príprava na daňové priznanie, zmeny v legislatíve pre rok 2017 

pondelok 05.12.2016 o 8:30 hod. 
(prezentácia od 8:00 hod.)

Hotel Plus, Bulharská 72, Bratislava - Trnávka  
lektor: JUDr. Oľga Groszová, daňový poradca  

Cena: 40 € - v cene i občerstvenie, obed a písomný materiál. 

Nástup jesene avizuje , že koniec kalendárneho roka sa blíži. Koniec kalendárneho roka znamená  pripraviť  daňové priznanie k dani z príjmov. Vzhľadom na sústavné zmeny zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov  je to úloha veľmi náročná. Pripravený seminár nám má pomôcť túto úlohu zvládnuť.

V Národnej Rade SR  je už na programe novelizácia zákona o dani z príjmov k januáru 2017. Aké zmeny pre nás vláda pripravila?

Program seminára: 

1) Príprava na vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby

 • kto má povinnosť podať daňové priznanie
 • zdaniteľné príjmy
 • príjmy oslobodené od dane
 • rozdelenie zdaniteľných príjmov
 • uplatnenie daňových výdavkov
 • nezdaniteľné časti základu dane fyzickej osoby
 • umorenie straty
 • výpočet základu dane
 • výpočet dane
 • daňový bonus

2) Príprava na vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby

 • ktorá právnická osoba nemusí podať daňové priznanie
 • príjmy oslobodené od dane
 • daňové výdavky
 • pripočítateľné položky
 • výdavky s podmienkou zaplatenia
 • pravidlá nízkej kapitalizácie
 • určenie základu dane
 • umorenie straty
 • výpočet dane
 • daňová licencia
 • zápočet daňovej licencie zaplatenej za rok 2014 a 2015

3) Odpisy hmotného majetku ako daňový náklad

4) Uplatnenie finančného leasingu v daňových nákladoch roku 2016

5) Informácia o novelizácii zákona o dani z príjmov k 1. 1. 2017

 • zdanenie podielov na zisku
 • zvýšenie paušálnych výdavkov pre SZČO
 • nové sadzby dane
 • zmeny v zrážkovej dani

6) Informácia o novelizácii zákona o dani z pridanej hodnoty k 1. 1. 2017

7) Diskusia

 • odpovede na otázky účastníkov seminára

Účastníci seminára dostanú písomný materiál k danej problematike.

Prihlásiť sa na ponúkaný seminár je možné e-mailom (prosíme uvádzať Vaše IČO).

Informácie k platbe:  
Platbu je možné realizovať v hotovosti priamo na seminári alebo prevodom na účet s uvedením:  
VS: IČO spoločnosti  
ŠS: dátum konania seminára

Aktuálne platobné údaje:

Číslo účtu: 2940031199/1100 (Tatra banka, a.s.)

IBAN: SK55 1100 0000 0029 4003 1199


Späť

Naša agentúra organizuje semináre v týchto oblastiach:

Daň z príjmov

Daň z príjmov - daňové priznanie

Daň z príjmov - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty - daňové priznanie

Daň z pridanej hodnoty - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty - chcete jej rozumieť?

Daň zo závislej činnosti

Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie

Ročné zúčtovanie dane

bottom1bottom2bottom3
2019 © Agentúra Lumya
Grafický dizajn a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok