Príďte na kurzy a školenia

Agentúra Lumya sa zaoberá organizovaním odborných seminárov a školení s daňovou tématikou. Lektorom našich seminárov je renomovaná daňová poradkyňa s celoslovenskou pôsobnosťou JUDr. Oľga Groszová.

pageimg

Daň z príjmov zo závislej činnosti rok 2010

MZDA – DAŇ, ODVODY rok 2011

piatok 14.01.2011 o 8:30 hod.
(prezentácia od 8:00 hod.)

Hotel Plus, Bulharská 72, Bratislava - Trnávka
lektor: JUDr. Oľga Groszová, daňový poradca
Cena: 30 € - v cene i občerstvenie, OBED a písomný materiál

S blížiacim sa koncom roka si pripomíname dôležitú povinnosť – ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti za uplynulý rok. Aj keď vyrovnanie daňovej povinnosti pri dani z príjmov môžu daňovníci zrealizovať podaním daňového priznania, väčšina zamestnancov túto povinnosť prenáša na svojho zamestnávateľa. Keďže túto prácu vykonávame len raz za kalendárny rok, je potrebné sa pripraviť- pripomenúť si pravidlá zákona o dani z príjmov, ktoré túto oblasť upravujú.
K 1.januáru 2011 nadobudne účinnnosť veľká novelizácia platného zákona o dani z príjmov. Všetky zmeny sa budú síce vzťahovať na na rok 2011, ale práve mzdové účtovníčky budú musieť reagovať na tieto zmeny ako prvé - už pri spracovaní miezd za január 2011. Rovnako budú musieť zohľadniť zmeny v odvodoch na zdravotné a sociálne poistenie.
Za účelom zorientovania sa v tejto problematike sme pripravili seminár.

Program seminára:

1/ Príprava na ročné zúčtovanie dane za rok 2010
žiadosť o ročné zúčtovanie, zdaniteľné príjmy, príjmy oslobodené od dane, základ dane, nezdaniteľné časti základu dane, daňový bonus, zamestnanecká prémia, vyrovnanie preplatkov a nedoplatkov, opravy chýb

2/ Výplaty za január 2011

  • zmeny v určení zdaniteľných príjmov a príjmov oslobodených od dane,
  • zmeny v uplatňovaní nezdaniteľných častí základu dane,
  • zmeny v platení odvodu na zdravotné poistenie
  • zmeny v platení odvodov do Sociálnej poisťovne
  • zrušenie uplatnenia zrážkovej dane pri závislej činnosti

praktický príklad – porovnanie výpočtu čistej mzdy - 12/2010 a 1/2011

3/ Diskusia

Účastníci seminára obdržia písomný materiál.

Prihlásiť sa na ponúkaný seminár je možné e-mailom, telefonicky alebo zaslaním SMS na čísla uvedené v kontaktoch (prosíme uvádzať Vaše IČO).

Informácie k platbe:
Platbu je možné realizovať v hotovosti priamo na seminári alebo prevodom na účet 2624073864/1100, s uvedením:
VS: IČO spoločnosti
ŠS: dátum konania seminára


Späť

Naša agentúra organizuje semináre v týchto oblastiach:

Daň z príjmov

Daň z príjmov - daňové priznanie

Daň z príjmov - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty - daňové priznanie

Daň z pridanej hodnoty - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty - chcete jej rozumieť?

Daň zo závislej činnosti

Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie

Ročné zúčtovanie dane

bottom1bottom2bottom3
2019 © Agentúra Lumya
Grafický dizajn a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok