Príďte na kurzy a školenia

Agentúra Lumya sa zaoberá organizovaním odborných seminárov a školení s daňovou tématikou. Lektorom našich seminárov je renomovaná daňová poradkyňa s celoslovenskou pôsobnosťou JUDr. Oľga Groszová.

pageimg

Daň z príjmov zo závislej činnosti v roku 2011

Daň z príjmov zo závislej činnosti v roku 2011
(príprava na ročné zúčtovanie)

SEMINÁR JE ZRUŠENÝ!!! 

pondelok 12.12.2011 o 8:30 hod.
(prezentácia od 8:00 hod.)

Hotel Plus, Bulharská 72, Bratislava - Trnávka
lektor: JUDr. Oľga Groszová, daňový poradca
Cena: 35 € - v cene i občerstvenie, OBED a písomný materiál

K 1.januáru 2011 nadobudla účinnosť veľká novelizácia zákona o dani z príjmov č.595/2003 Z.z. Zmeny, ktoré novelizácia zaviedla v značnej miere zmenili spôsob spracovania miezd, výpočtu dane a poistného.

Blíži sa koniec kalendárneho roka a pre fyzické osoby aj povinnosť vyrovnať si daňové povinnosti. Väčšina zamestnancov túto svoju povinnosť prenesie na svojho zamestnávateľa formou ročného zúčtovania dane z príjmov zo závislej činnosti. Nakoľko ročné zúčtovanie sa robí raz ročne a treba pri ňom zohľadniť zmeny pre rok 2011, je dôležité dobre sa na túto prácu pripraviť a pripomenúť si pravidlá zákona,ktoré túto problematiku upravujú.

Dňom 1.1.2012 nadobudne účinnosť novelizácia zákona o dani z príjmov. Upozorníme Vás na novinky, ktoré sa vzťahujú na zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti a povinnosti platiteľa tejto dane.


Program seminára:

1. Príprava na ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2011
 • žiadosť o ročné zúčtovanie
 • zdaniteľné príjmy
 • príjmy oslobodené od dane
 • výpočet základu dane
 • nezdaniteľné časti základu dane
 • daňový bonus
 • zamestnanecká prémia
 • opravy chýb
 • vyrovnanie preplatkov a nedoplatkov
 • aké tlačivá treba použiť
2. Novelizácia zákona o dani z príjmov k 1.1.2012
 • zmeny vzťahujúce sa na problematiku zdaňovania príjmov zo závislej činnosti
3. Informácia o ďalších dôležitých zákonných zmenách k 1.1.2012
 • nový daňový poriadok
 • novelizácia zákona o dani z pridanej hodnoty
 • zákon o používaní registračných pokladníc
4. Diskusia - odpovede na otázky účastníkov seminára

Účastníci seminára dostanú písomný materiál k danej problematike.

Prihlásiť sa na ponúkaný seminár je možné e-mailom, telefonicky alebo zaslaním SMS na čísla uvedené v kontaktoch (prosíme uvádzať Vaše IČO).

Informácie k platbe:
Platbu je možné realizovať v hotovosti priamo na seminári alebo prevodom na účet s uvedením:
VS: IČO spoločnosti
ŠS: dátum konania seminára


Späť

Naša agentúra organizuje semináre v týchto oblastiach:

Daň z príjmov

Daň z príjmov - daňové priznanie

Daň z príjmov - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty - daňové priznanie

Daň z pridanej hodnoty - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty - chcete jej rozumieť?

Daň zo závislej činnosti

Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie

Ročné zúčtovanie dane

bottom1bottom2bottom3
2020 © Agentúra Lumya
Grafický dizajn a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok