Príďte na kurzy a školenia

Agentúra Lumya sa zaoberá organizovaním odborných seminárov a školení s daňovou tématikou. Lektorom našich seminárov je renomovaná daňová poradkyňa s celoslovenskou pôsobnosťou JUDr. Oľga Groszová.

pageimg

Daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2013 - príprava na ročné zúčtovanie - ZRUŠENÝ!!!

pondelok 16.12.2013 o 8:30 hod.  - ZRUŠENÝ!!!

(prezentácia od 8:00 hod.)

Hotel Plus, Bulharská 72, Bratislava - Trnávka 
lektor: JUDr. Oľga Groszová, daňový poradca 

Cena: 35 € - v cene i občerstvenie, OBED a písomný materiál 


Blíži sa koniec kalendárneho roka 2013 – po jeho skončení budú mať fyzické osoby povinnosť zaplatiť štátu daň z príjmov dosiahnutých v tomto roku. Ľudia, ktorí mali zdaniteľné príjmy len od svojho zamestnávateľa, môžu preniesť túto svoju povinnosť na neho. Podmienkou je, aby zamestnávateľa písomne požiadali v termíne do 15. februára 2014 o vykonanie ročného zúčtovania dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2013.

Nakoľko ročné zúčtovanie realizuje zamestnávateľ len raz ročne, je potrebné pripomenúť si príslušné pravidlá, ktoré obsahuje zákon. Č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a tiež zohľadniť zmeny pre rok 2013.


Program seminára:


1/ Ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2013

  • vyplnenie príslušných tlačív – žiadosť o ročné zúčtovanie, ročné zúčtovanie dane, potvrdenie o zdaniteľnej mzde, hlásenie

2/ Zamestnanci, ktorým nemožno vykonať ročné zúčtovanie

  • zdaniteľné príjmy, príjmy oslobodené od dane, príjmy zo závislej činnosti, príjmy zo zahraničia, zamedzenie dvojitého zdanenia pri dosiahnutí príjmov zo zahraničia

3/ Výpočet základu dane, nezdaniteľné časti základu dane, daňový bonus, zamestnanecká prémia
4/ Vyrovnanie preplatkov a nedoplatkov z ročného zúčtovania
5/ Informácia o zmenách zákona o dani z príjmov k 1.1.2014
6/ Diskusia – odpovede na otázky účastníkov seminára

Účastníci seminára dostanú písomný materiál k danej problematike. 

Prihlásiť sa na ponúkaný seminár je možné e-mailom, telefonicky alebo zaslaním SMS na čísla uvedené v kontaktoch (prosíme uvádzať Vaše IČO).

Informácie k platbe: 
Platbu je možné realizovať v hotovosti priamo na seminári alebo prevodom na účet s uvedením: 
VS: IČO spoločnosti 
ŠS: dátum konania seminára


Späť

Naša agentúra organizuje semináre v týchto oblastiach:

Daň z príjmov

Daň z príjmov - daňové priznanie

Daň z príjmov - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty - daňové priznanie

Daň z pridanej hodnoty - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty - chcete jej rozumieť?

Daň zo závislej činnosti

Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie

Ročné zúčtovanie dane

bottom1bottom2bottom3
2019 © Agentúra Lumya
Grafický dizajn a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok