Príďte na kurzy a školenia

Agentúra Lumya sa zaoberá organizovaním odborných seminárov a školení s daňovou tématikou. Lektorom našich seminárov je renomovaná daňová poradkyňa s celoslovenskou pôsobnosťou JUDr. Oľga Groszová.

pageimg

Daň z príjmov

pondelok 14.02.2011 o 8:30 hod.
(prezentácia od 8:00 hod.)

Hotel Plus, Bulharská 72, Bratislava - Trnávka
lektor: JUDr. Oľga Groszová, daňový poradca
Cena: 30 € - v cene i občerstvenie, OBED a písomný materiál

S nástupom nového kalendárneho roka si čoraz viac uvedomujeme zákonnú povinnosť – podať daňové priznanie k dani z príjmov za predchádzajúci kalendárny rok. Pri jeho príprave uplatňujeme pravidlá zákona o dani z príjmov č.595/2003 Z.z..Uplatňované pravidlá sú pomerne zložité a k celkovej náročnosti prispieva aj skutočnosť, že sú sústavne menené.
Pripravený seminár Vám pomôže zvládnuť túto náročnú úlohu.

Program seminára:

1/ Kto je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov FO a PO
a) určenie okruhu daňovníkov povinných podať daň. prizn. k dani z príjmov FO a PO
b) určenie okruhu príjmov zo zahraničia, ktoré sa musia priznať v SR
2/ Základ dane fyzickej osoby
a) určenie základu dane fyzickej osoby
b) uplatnenie nezdaniteľných častí ZD FO
c) uplatnenie nároku na zamestnaneckú prémiu
d) uplatnenie nároku na daňový bonus
3/ Základ dane právnickej osoby
a) daňové a nedaňové výdavky, výdavky na reklamu, DPH ako daňový náklad
b) daňové výdavky pri fin. leasingu, porušenie podmienok a vplyv na základ dane
c) daňové výdavky – spotrebované pohonné hmoty – 80% paušál
4/ Výpočet preddavkov
a) preddavky na daň z príjmov FO na rok 2011
b) preddavky na daň z príjmov PO na rok 2011
5/ Zmeny v poskytovaní 2% z dane – pre právnické osoby
6/ Novelizácia zákona o dani z príjmov účinná od 1.1.2011
 - dôležité zmeny zákona pre rok 2011
7/ Diskusia

Účastníci seminára obdržia písomný materiál.

Prihlásiť sa na ponúkaný seminár je možné e-mailom, telefonicky alebo zaslaním SMS na čísla uvedené v kontaktoch (prosíme uvádzať Vaše IČO).

Informácie k platbe:
Platbu je možné realizovať v hotovosti priamo na seminári alebo prevodom na účet 2624073864/1100, s uvedením:
VS: IČO spoločnosti
ŠS: dátum konania seminára


Späť

Naša agentúra organizuje semináre v týchto oblastiach:

Daň z príjmov

Daň z príjmov - daňové priznanie

Daň z príjmov - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty - daňové priznanie

Daň z pridanej hodnoty - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty - chcete jej rozumieť?

Daň zo závislej činnosti

Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie

Ročné zúčtovanie dane

bottom1bottom2bottom3
2019 © Agentúra Lumya
Grafický dizajn a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok