Príďte na kurzy a školenia

Agentúra Lumya sa zaoberá organizovaním odborných seminárov a školení s daňovou tématikou. Lektorom našich seminárov je renomovaná daňová poradkyňa s celoslovenskou pôsobnosťou JUDr. Oľga Groszová.

pageimg

Daňové priznanie k dani z príjmov rok 2007

pondelok 14.01.2007 08:30
(prezentácia od 08:00)

Hotel Plus, Bulharská 72, Bratislava - Trnávka
lektor: JUDr. Oľga Groszová, daňový poradca
Účastnícky poplatok: 750,- Sk 

Prvý štvrťrok každého roka  sa venujeme príprave daňového priznania k dani z príjmov, nakoľko všetky fyzické osoby a prevažná časť právnických osôb má zdaňovacie obdobie kalendárny rok.
Vzhľadom k tomu, že daňový systém Slovenskej republiky patrí k najzložitejším v Európskej únii, pričom každoročné zmeny zákona o dani z príjmov túto situáciu ešte zhoršujú, vždy v januári pripravujeme semár, ktorý pripomenie účastníkom dôležité povinnosti a zásady, ktoré treba pri výpočte svojej daňovej povinnosti rešpektovať.
Cieľom seminára je dosiahnuť, aby každý daňový subjekt splnil svoje povinnosti voči štátu pri platení dani z príjmu a zároveň využil všetky legálne možnosti, ktoré môžu jeho daňovú povinnosť znížiť.

Program:
1.časť : Daň z príjmov fyzických osôb
- kto musí podať daňové priznanie
- ktoré príjmy sa nezdaňujú
- ako možno znížiť základ dane
- výpočet daňovej povinnosti, platenie preddavkov na daň
- rozdiely v tlačive  daň. priznania typu A, a B  v porovnaní s tlačivom pre rok 2006
2.časť : Daň z príjmov právnických osôb
- ktoré právnické osoby nemusia podávať daňové priznanie
- ktoré príjmy PO sa nezdaňujú
- platenie preddavkov na daň
- rozdiely v tlačive daňového priznania pre PO v porovnaní s tlačivom pre rok 2006
3.časť : Spoločné
- určenie základu dane
- pripočitateľné a odpočitateľné položky, príjmy zo zahraničia
4.časť : Informácia o zmenách zákona z novelizácie  k 1.1.2008
5. časť: Diskusia – riešenie otázok predložených účastníkmi seminára

Účastníci seminára dostanú písomný materiál.

Prihlásiť sa na ponúkaný seminár je možné e-mailom, telefonicky alebo zaslaním SMS na čísla uvedené v kontaktoch (prosíme uvádzať Vaše IČO).


Späť

Naša agentúra organizuje semináre v týchto oblastiach:

Daň z príjmov

Daň z príjmov - daňové priznanie

Daň z príjmov - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty - daňové priznanie

Daň z pridanej hodnoty - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty - chcete jej rozumieť?

Daň zo závislej činnosti

Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie

Ročné zúčtovanie dane

bottom1bottom2bottom3
2019 © Agentúra Lumya
Grafický dizajn a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok