Príďte na kurzy a školenia

Agentúra Lumya sa zaoberá organizovaním odborných seminárov a školení s daňovou tématikou. Lektorom našich seminárov je renomovaná daňová poradkyňa s celoslovenskou pôsobnosťou JUDr. Oľga Groszová.

pageimg

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2007

pondelok 25.02.2008 08:30
(prezentácia od 08:00)

Hotel Plus, Bulharská 72, Bratislava - Trnávka
lektor: JUDr. Oľga Groszová, daňový poradca
Účastnícky poplatok: 750,- Sk 

Napriek tomu, že daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2007 budeme robiť podľa pravidiel zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších zmien, ktorý je účinný od r.2004, to znamená podľa  ustanovení zákona, ktorý je účinný už piaty rok, stále je táto činnosť hodnotená ako náročná, a to hlavne z dvoch dôvodov:
1/ zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. neupravuje všetky prípady, ktoré sú problémové pre posúdenie z hľadiska ovplyvnenia daňového základu,
2/ nie každé ustanovenia zákona je jednoznačné a dostatočne zrozumiteľné.

Aj keď daňovníci dane z príjmov chcú daňové priznanie spraviť tak, aby bolo správne, nie vždy je ľahké posúdiť, čo je vlastne v súlade so zákonom o dani z príjmov.
A keďže termín 31.3.2008, ako koniec lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov sa nezadržateľne blíži, pripravili sme pre vás konzultačný seminár k tejto problematike.

Program:
budú vlastne tvoriť otázky účastníkov seminára k problematike uplatnenia daňových výdavkov vzťahujúcich sa k zdaniteľným príjmom za rok 2007, či už ide o príjmy fyzických alebo právnických osôb a odpovede lektora seminára k posúdeniu ich vplyvu na určenie základu dane za rok 2007.

Účastníci seminára dostanú písomný  materiál – 50 otázok a odpovedí k problematike určenia základu dane za rok 2007. 

Prihlásiť sa na ponúkaný seminár je možné e-mailom, telefonicky alebo zaslaním SMS na čísla uvedené v kontaktoch (prosíme uvádzať Vaše IČO).


Späť

Naša agentúra organizuje semináre v týchto oblastiach:

Daň z príjmov

Daň z príjmov - daňové priznanie

Daň z príjmov - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty - daňové priznanie

Daň z pridanej hodnoty - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty - chcete jej rozumieť?

Daň zo závislej činnosti

Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie

Ročné zúčtovanie dane

bottom1bottom2bottom3
2019 © Agentúra Lumya
Grafický dizajn a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok