Príďte na kurzy a školenia

Agentúra Lumya sa zaoberá organizovaním odborných seminárov a školení s daňovou tématikou. Lektorom našich seminárov je renomovaná daňová poradkyňa s celoslovenskou pôsobnosťou JUDr. Oľga Groszová.

pageimg

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2009

piatok 15.01.2010 o 8:30 hod.
(prezentácia od 8:00 hod.)

Hotel Plus, Bulharská 72, Bratislava - Trnávka
lektor: JUDr. Oľga Groszová, daňový poradca
Cena: 30 € / 903,78 Sk - v cene i občerstvenie, OBED a písomný materiál

S nástupom nového kalendárneho roka si čoraz viac uvedomujeme zákonnú povinnosť – podať daňové priznanie k dani z príjmov za predchádzajúci kalendárny rok.
Pri jeho príprave uplatňujeme pravidlá zákona o dani z príjmov č.595/2003 Z.z.
Uplatňované pravidlá sú pomerne zložité a k celkovej náročnosti prispieva aj skutočnosť, že sú sústavne menené- veď novelizácií zákona za nie dlhé obdobie jeho účinnosti ( od 1.1.2004) bolo už 40.
Pripravený seminár Vám pomôže zvládnuť túto náročnú úlohu.

Program seminára:

1/ Kto je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov FO a PO

a) určenie okruhu daňovníkov povinných podať daň. prizn. k dani z príjmov FO a PO
b) určenie okruhu príjmov zo zahraničia, ktoré sa musia priznať v SR

2/ Základ dane fyzickej osoby

a) určenie základu dane fyzickej osoby
b) uplatnenie nezdaniteľných častí ZD FO po novelizácii zákona k 1.3.2009
c) uplatnenie nároku na zamestnaneckú prémiu
d) uplatnenie nároku na daňový bonus

3/ Základ dane právnickej osoby

a) daňové a nedaňové výdavky
b) daňové výdavky pri fin. leasingu, porušenie podmienok a vplyv na základ dane
c) daňové výdavky – spotrebované pohonné hmoty – 80% paušál

4/ Výpočet preddavkov

a) preddavky na daň z príjmov FO na rok 2010
b) preddavky na daň z príjmov PO na rok 2010

5/ Novelizácia zákona o dani z príjmov účinná od 1.1.2010

a) zmeny zákona vzťahujúce sa aj na zdaňovacie obdobie roka 2009
b) dôležité zmeny zákona pre rok 2010

6/ Diskusia - odpovede na otázky účastníkov seminára

Účastníci seminára dostanú písomný materiál k danej problematike.

Prihlásiť sa na ponúkaný seminár je možné e-mailom, telefonicky alebo zaslaním SMS na čísla uvedené v kontaktoch (prosíme uvádzať Vaše IČO).

Informácie k platbe:
Platbu je možné realizovať v hotovosti priamo na seminári alebo prevodom na účet 2624073864/1100, s uvedením:
VS: IČO spoločnosti
ŠS: dátum konania seminára

Na prepočet bol použitý konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
Späť

Naša agentúra organizuje semináre v týchto oblastiach:

Daň z príjmov

Daň z príjmov - daňové priznanie

Daň z príjmov - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty - daňové priznanie

Daň z pridanej hodnoty - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty - chcete jej rozumieť?

Daň zo závislej činnosti

Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie

Ročné zúčtovanie dane

bottom1bottom2bottom3
2019 © Agentúra Lumya
Grafický dizajn a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok