Príďte na kurzy a školenia

Agentúra Lumya sa zaoberá organizovaním odborných seminárov a školení s daňovou tématikou. Lektorom našich seminárov je renomovaná daňová poradkyňa s celoslovenskou pôsobnosťou JUDr. Oľga Groszová.

pageimg

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2011

piatok 13.01.2012 o 8:30 hod.
(prezentácia od 8:00 hod.)

Hotel Plus, Bulharská 72, Bratislava - Trnávka
lektor: JUDr. Oľga Groszová, daňový poradca
Cena: 35 € - v cene i občerstvenie, OBED a písomný materiál

Albert Einstein vraj povedal: „Najnepochopiteľnejšou vecou na svete je daň z príjmu“. Aj my, ktorí si musíme splniť zákonnú povinnosť vysporiadania svojich povinností voči štátu prostredníctvom daňového priznania k dani z príjmov, sme si vedomí,že sa jedná o úlohu náročnú. Predovšetkým preto, že zákon, ktorý túto problematiku upravuje sa neustále mení.

Pre rok 2011 boli prijaté závažné zákonné zmeny, ktoré pri príprave daňového priznania musíme zohľadniť.

Pripravený seminár Vám pomôže splniť túto zložitú a náročnú úlohu.


Program seminára:

1/ Kto je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov FO a PO

  • určenie okruhu daňovníkov povinných podať daňové priznanie k dani z príjmov FO a PO

2/ Základ dane fyzickej osoby

  • určenie základu dane fyzickej osoby
  • uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane
  • uplatnenie nároku na zamestnaneckú prémiu
  • nárok na daňový bonus

3/ Základ dane právnickej osoby

  • oslobodené príjmy
  • daňové a nedaňové výdavky

4/ Výpočet preddavkov na daň z príjmov na rok 2012

  • preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby
  • preddavky na daň z príjmov právnickej osoby

5/ Novelizácia zákona o dani z príjmov k 1.1.2012

Účastníci seminára dostanú písomný materiál k danej problematike.

Prihlásiť sa na ponúkaný seminár je možné e-mailom, telefonicky alebo zaslaním SMS na čísla uvedené v kontaktoch (prosíme uvádzať Vaše IČO).

Informácie k platbe:
Platbu je možné realizovať v hotovosti priamo na seminári alebo prevodom na účet s uvedením:
VS: IČO spoločnosti
ŠS: dátum konania seminára


Späť

Naša agentúra organizuje semináre v týchto oblastiach:

Daň z príjmov

Daň z príjmov - daňové priznanie

Daň z príjmov - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty - daňové priznanie

Daň z pridanej hodnoty - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty - chcete jej rozumieť?

Daň zo závislej činnosti

Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie

Ročné zúčtovanie dane

bottom1bottom2bottom3
2019 © Agentúra Lumya
Grafický dizajn a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok