Príďte na kurzy a školenia

Agentúra Lumya sa zaoberá organizovaním odborných seminárov a školení s daňovou tématikou. Lektorom našich seminárov je renomovaná daňová poradkyňa s celoslovenskou pôsobnosťou JUDr. Oľga Groszová.

pageimg

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2012 FO + PO

pondelok 21.01.2013 o 8:30 hod. 
(prezentácia od 8:00 hod.)

Hotel Plus, Bulharská 72, Bratislava - Trnávka 
lektor: JUDr. Oľga Groszová, daňový poradca 

Cena: 35 € - v cene i občerstvenie, OBED a písomný materiál 

 

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2012 FO + PO


Koniec kalendárneho roka pre väčšinu z nás znamená koniec zdaňovacieho obdobia s následnou povinnosťou podať daňové priznanie k dani z príjmov.

Je to veľmi náročná úloha predovšetkým s ohľadom na to, že legislatíva – zákon o dani z príjmov č.595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov - sa neustále mení. Už pri príprave daňového priznania za rok 2012 musíme brať ohľad na niektoré zmeny, ktoré boli v NR SR schválené 4. decembra 2012 – napr. zrušenie možnosti predĺžiť si lehotu na podanie daňového priznania vlastným rozhodnutím, zmeny pri výpočte preddavkov na daň na rok 2013, zmeny v oslobodení príjmov obcí a VÚC a iné.

Pripravený seminár Vám pomôže splniť túto zodpovednú a náročnú úlohu.Program seminára:

 

1) Kto je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov FO a PO

    určenie okruhu daňovníkov s povinnosťou podať daňové priznanie k dani z príjmov

2) Základ dane fyzickej osoby

    určenie základu fyzickej osoby
    uplatnenie nezdaniteľných častí zo základu dane
    nárok na daňový bonus

3) Základ dane právnickej osoby

    oslobodené príjmy
    daňové a nedaňové výdavky, náklady na automobil, DPH ako daňový náklad

4) Preddavky na daň na rok 2013   

    výpočet preddavkov na daň fyzickej a právnickej osoby

5) Novelizácia zákona o dani z príjmov k 1. 1. 2013

    informácia  o dôležitých zmenách pre rok 2013 – zrušenie rovnej dane, sadzby dane pre FO a PO, obmedzenie paušálnych výdavkov

6) Diskusia


    odpovede na otázky

Účastníci seminára dostanú písomný materiál k danej problematike. 

Prihlásiť sa na ponúkaný seminár je možné e-mailom, telefonicky alebo zaslaním SMS na čísla uvedené v kontaktoch (prosíme uvádzať Vaše IČO).

Informácie k platbe: 
Platbu je možné realizovať v hotovosti priamo na seminári alebo prevodom na účet s uvedením: 
VS: IČO spoločnosti 
ŠS: dátum konania seminára


Späť

Naša agentúra organizuje semináre v týchto oblastiach:

Daň z príjmov

Daň z príjmov - daňové priznanie

Daň z príjmov - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty - daňové priznanie

Daň z pridanej hodnoty - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty - chcete jej rozumieť?

Daň zo závislej činnosti

Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie

Ročné zúčtovanie dane

bottom1bottom2bottom3
2019 © Agentúra Lumya
Grafický dizajn a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok