Príďte na kurzy a školenia

Agentúra Lumya sa zaoberá organizovaním odborných seminárov a školení s daňovou tématikou. Lektorom našich seminárov je renomovaná daňová poradkyňa s celoslovenskou pôsobnosťou JUDr. Oľga Groszová.

pageimg

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2014 – FO + PO

utorok 27.01.2015 o 8:30 hod.
(prezentácia od 8:00 hod.)

Hotel Plus, Bulharská 72, Bratislava - Trnávka 
lektor: JUDr. Oľga Groszová, daňový poradca 

Cena: 40 € - v cene i občerstvenie, obed a písomný materiál.

Koncom kalendárneho roka prichádza povinnosť vyrovnať si daňovú povinnosť v oblasti dane z príjmov voči štátu.

Povinnosť sa vzťahuje na fyzické aj právnické osoby – pravidlá sú uvedené v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Najmä v dôsledku toho, že zákon sa ustavične mení – bolo už 51 novelizácií – pripraviť daňové priznanie vôbec nie je ľahká úloha.

Pripravený seminár Vám pomôže zorientovať sa v tejto problematike.

Program seminára:

1) Kto má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov FO a PO?
 • určenie okruhu daňovníkov povinných podať daňové priznanie
2) Základ dane fyzickej osoby
 • určenie základu dane
 • nezdaniteľné časti základu dane
 • daňový bonus
3) Základ dane právnickej osoby
 • príjmy oslobodené od dane
 • daňové výdavky
 • DPH ako daňový náklad

4) Preddavky na daň na rok 2014 a 2015

5) Minimálna výška dane FO a daňová licencia PO

6) Novelizácia zákona o dani z príjmov k 1. 1. 2015

 • zmeny v odpisovaní majetku
 • úhrady s podmienkou zaplatenia
 • výrazné obmedzenie daňových výdavkov
 • zmeny v oblasti finančného leasingu

7) Diskusia – odpovede na otázky účastníkov seminára


Účastníci seminára dostanú písomný materiál.

Prihlásiť sa na ponúkaný seminár je možné e-mailom (prosíme uvádzať Vaše IČO).

Informácie k platbe: 
Platbu je možné realizovať v hotovosti priamo na seminári alebo prevodom na účet s uvedením: 
VS: IČO spoločnosti 
ŠS: dátum konania seminára


Späť

Naša agentúra organizuje semináre v týchto oblastiach:

Daň z príjmov

Daň z príjmov - daňové priznanie

Daň z príjmov - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty - daňové priznanie

Daň z pridanej hodnoty - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty - chcete jej rozumieť?

Daň zo závislej činnosti

Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie

Ročné zúčtovanie dane

bottom1bottom2bottom3
2019 © Agentúra Lumya
Grafický dizajn a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok