Príďte na kurzy a školenia

Agentúra Lumya sa zaoberá organizovaním odborných seminárov a školení s daňovou tématikou. Lektorom našich seminárov je renomovaná daňová poradkyňa s celoslovenskou pôsobnosťou JUDr. Oľga Groszová.

pageimg

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2016 - fyzické a právnické osoby

piatok 27.01.2017 o 8:30 hod. 
(prezentácia od 8:00 hod.)

Hotel Plus, Bulharská 72, Bratislava - Trnávka  
lektor: JUDr. Oľga Groszová, daňový poradca  

Cena: 40 € - v cene i občerstvenie, obed a písomný materiál. 

S príchodom nového roka prichádza povinnosť vyrovnať si daňovú povinnosť v oblasti dane z príjmov voči štátu.

Povinnosť sa vzťahuje na fyzické aj právnické osoby, pravidlá sú uvedené v zákone č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Najmä v dôsledku toho, že zákon sa neustále mení (už bol 68-krát novelizovaný) pripraviť daňové priznanie nie je jednoduchá úloha.

Pripravený seminár vám pomôže zorientovať sa  v tejto problematike.

Program seminára: 

1) Kto má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov FO a PO ?

  • určenie okruhu daňovníkov povinných podať daňové priznanie

2) Základ dane fyzickej osoby

  • určenie základu dane
  • nezdaniteľné časti základu dane
  • daňový bonus

3) Základ dane právnickej osoby

  • daňové výdavky
  • nedaňové výdavky
  • odpisy
  • DPH ako daňový náklad

4) Minimálna výška dane fyzických osôb a daňová licencia právnických osôb

5) Preddavky na daň na rok 2017

6) Novelizácia zákona o dani z príjmov k 1. 1. 2017

7) Diskusia – odpovede na otázky účastníkov seminára 

Účastníci seminára dostanú písomný materiál k danej problematike. 

Prihlásiť sa na ponúkaný seminár je možné e-mailom (prosíme uvádzať Vaše IČO).

Informácie k platbe:  
Platbu je možné realizovať v hotovosti priamo na seminári alebo prevodom na účet s uvedením:  
VS: IČO spoločnosti  
ŠS: dátum konania seminára

Platobné údaje:

Číslo účtu: 2940031199/1100 (Tatra banka, a.s.)

IBAN: SK55 1100 0000 0029 4003 1199


Späť

Naša agentúra organizuje semináre v týchto oblastiach:

Daň z príjmov

Daň z príjmov - daňové priznanie

Daň z príjmov - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty - daňové priznanie

Daň z pridanej hodnoty - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty - chcete jej rozumieť?

Daň zo závislej činnosti

Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie

Ročné zúčtovanie dane

bottom1bottom2bottom3
2019 © Agentúra Lumya
Grafický dizajn a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok