Príďte na kurzy a školenia

Agentúra Lumya sa zaoberá organizovaním odborných seminárov a školení s daňovou tématikou. Lektorom našich seminárov je renomovaná daňová poradkyňa s celoslovenskou pôsobnosťou JUDr. Oľga Groszová.

pageimg

KONZULTAČNÝ SEMINÁR K DANI Z PRÍJMOV

štvrtok 13.02.2009 o 8:30 hod.
(prezentácia od 8:00 hod.)

Hotel Plus, Bulharská 72, Bratislava - Trnávka
lektor: JUDr. Oľga Groszová, daňový poradca
Cena: 30 € / 903,78 Sk - v cene i občerstvenie, OBED a písomný materiál

 

Daňové priznanie k dani z príjmov FO a PO za rok 2008

Blíži sa koniec marca a to znamená pre väčšinu daňovníkov koniec lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2008.
Zmeny zákona č.595/2003 Z.z. pre rok 2008 boli veľké a daňové subjekty majú ešte mnoho problémov a nejasností na ceste k splneniu úlohy – dobre urobiť daňové priznanie.
Pripravili sme pre Vás konzultačný seminár, umožňujúci dostať odpovede na otázky, v riešení ktorých nemáte istotu.
Program seminára bude vychádzať z otázok účastníkov seminára, otázky si môžete pripraviť vopred, prípadne ich položiť aj v priebehu seminára.

Problematika dane z príjmov bude rozdelená do týchto častí:
1/ Príjmy zo závislej činnosti – ročné zúčtovanie dane

  • preberieme všetky povinnosti zamestnávateľa súvisiace s realizáciou ročného zúčtovania dane z príjmov zo závislej činnosti, uplatňovaním nezdaniteľných častí základu dane, daňového bonusu, vyrovnaním preplatkov a nedoplatkov a podaním „Hlásenia“ za rok 2008

2/ Fyzická osoba ako daňovník pri príjmoch z podnikania a ostatných druhov príjmov – správne určenie základu dane , zníženie základu dane, výpočet daňovej povinnosti, výpočet preddavkov na daň

3/ Právnická osoba a daňové priznanie za rok 2008

  • určenie nepodnikateľských PO, ktoré nemusia podať daňové priznanie,
  • uplatnenie daňových výdavkov - rezervy, opravné položky, neuhradené záväzky, dotácie porušenie podmienok finančného leasingu, výpočet preddavkov na rok 2009

Účastníci seminára dostanú písomný materiál k danej problematike.

Prihlásiť sa na ponúkaný seminár je možné e-mailom, telefonicky alebo zaslaním SMS na čísla uvedené v kontaktoch (prosíme uvádzať Vaše IČO).

Informácie k platbe:
Platbu je možné realizovať v hotovosti priamo na seminári alebo prevodom na účet 2624073864/1100, s uvedením:
VS: IČO spoločnosti
ŠS: dátum konania seminára

Na prepočet bol použitý konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK


Späť

Naša agentúra organizuje semináre v týchto oblastiach:

Daň z príjmov

Daň z príjmov - daňové priznanie

Daň z príjmov - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty - daňové priznanie

Daň z pridanej hodnoty - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty - chcete jej rozumieť?

Daň zo závislej činnosti

Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie

Ročné zúčtovanie dane

bottom1bottom2bottom3
2019 © Agentúra Lumya
Grafický dizajn a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok