Príďte na kurzy a školenia

Agentúra Lumya sa zaoberá organizovaním odborných seminárov a školení s daňovou tématikou. Lektorom našich seminárov je renomovaná daňová poradkyňa s celoslovenskou pôsobnosťou JUDr. Oľga Groszová.

pageimg

Novelizácia zákona o dani z pridanej hodnoty č.218/2014 Z.z. - kontrolný výkaz a faktor času

pondelok 13.10.2014 o 8:30 hod.
(prezentácia od 8:00 hod.)

Hotel Plus, Bulharská 72, Bratislava - Trnávka 
lektor: JUDr. Oľga Groszová, daňový poradca 

Cena: 40 € - v cene i občerstvenie, obed a písomný materiál.

Dňa 8.júla 2014 Národná rada Slovenskej republiky schválila ďalšiu novelizáciu zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorá bola zverejnená v Zbierke zákonov SR pod číslom 218/2014 Z.z. Každý kto s daňou z pridanej hodnoty pracuje vie, že je jeho povinnosťou dôkladne sa so zmenami zákona oboznámiť.

K 1. januáru 2014 sme v oblasti tejto dane museli reagovať na dôležitú novinku – kontrolný výkaz. V druhom polroku už platitelia dane majú určité skúsenosti s jeho vypracovaním, iste už majú jasno v tom, ktoré zdaniteľné obchody sa v kontrolnom výkaze uvádzajú a ktoré nie. Preto je vhodný čas na to, aby sme sa posunuli ďalej – upresníme si časovú otázku, nakoľko nie všetky zdaniteľné obchody sa uvádzajú v kontrolnom výkaze za to isté zdaňovacie obdobie ako v daňovom priznaní k DPH.

Program seminára:

1/ Novelizácia zákona o dani z pridanej hodnoty č.218/2014 Z.z.
  • zmeny účinné k 1.októbru 2014 a k 1.januáru 2015
2/ DPH a čas
  • upresnenie času, kedy sa zdaniteľné obchody uvádzajú v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze
3/ Určenie miesta dodania pri službách od 1.1.2015
  • miesto dodania určuje štát, ktorému z dodaného tovaru alebo služby patrí daň, každý podnikateľ pri každej dodávke musí vedieť správne určiť miesto dodania
4/ Ručenie za daň
  • kedy bude platiteľ označený za ručiteľa s povinnosťou zaplatiť daň za dodávateľa zoznam rizikových subjektov
  • čo robiť, aby nás správca dane nezapísal do zoznamu
  • „vymazanie zo zoznamu“

5/ Informácia o pripravovaných zmenách v oblasti dane z príjmov

6/ Diskusia                                                                                               

  • odpovede na otázky účastníkov seminára


Účastníci seminára dostanú písomný materiál – novelizáciu zákona o DPH s komentárom k jednotlivým zmenám.

Prihlásiť sa na ponúkaný seminár je možné e-mailom, telefonicky alebo zaslaním SMS na čísla uvedené v kontaktoch (prosíme uvádzať Vaše IČO).

Informácie k platbe: 
Platbu je možné realizovať v hotovosti priamo na seminári alebo prevodom na účet s uvedením: 
VS: IČO spoločnosti 
ŠS: dátum konania seminára


Späť

Naša agentúra organizuje semináre v týchto oblastiach:

Daň z príjmov

Daň z príjmov - daňové priznanie

Daň z príjmov - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty - daňové priznanie

Daň z pridanej hodnoty - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty - chcete jej rozumieť?

Daň zo závislej činnosti

Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie

Ročné zúčtovanie dane

bottom1bottom2bottom3
2019 © Agentúra Lumya
Grafický dizajn a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok