Príďte na kurzy a školenia

Agentúra Lumya sa zaoberá organizovaním odborných seminárov a školení s daňovou tématikou. Lektorom našich seminárov je renomovaná daňová poradkyňa s celoslovenskou pôsobnosťou JUDr. Oľga Groszová.

pageimg

Novelizácia zákona o dani z pridanej hodnoty k 1.1.2014
Koniec roka 2013 z pohľadu DPH

Koniec roka 2013 z pohľadu DPH

piatok 29.11.2013 o 8:30 hod.
(prezentácia od 8:00 hod.)

Hotel Plus, Bulharská 72, Bratislava - Trnávka 
lektor: JUDr. Oľga Groszová, daňový poradca 

Cena: 35 € - v cene i občerstvenie, OBED a písomný materiál 

Dňa 17. 10. 2013 bola v NRSR schválená novelizácia zákona č.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších zmien, ktorá nadobudne účinnosť k 1. 1. 2014. Ide o rozsiahlu novelizáciu, ktorá prinesie aj úplné novinky – napr. zavedenie „Kontrolného výkazu“ s cieľom obmedzenia daňových únikov.

Zdaňovacie obdobie pri dani z pridanej hodnoty je mesiac, prípadne štvrťrok. Každé zdaňovacie obdobie sa posudzuje samostatne, napriek tomu koniec kalendárneho roka je významné obdobie aj pri tejto dani, nakoľko určité úkony sa realizujú len v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka.

Aj tieto povinnosti si pripomenieme v rámci pripraveného seminára.


Program seminára:


1) Novelizácia zákona o dani z pridanej hodnoty k 1. 1. 2014

  • prehľad všetkých zmien, ktoré novelizácia obsahuje – 44 bodov
2) Kontrolný výkaz - § 78a, ktorý bude podávať každý platiteľ dane
  • vzor tlačiva, údaje, ktoré sa budú uvádzať v jednotlivých častiach A,B,C,D kontrolného výkazu
3) Koncoročné povinnosti pri dani z pridanej hodnoty
  • ako správne vypočítať koeficient pre pomerné uplatnenie odpočítania dane, koncoročné vysporiadanie odpočtu dane
  • zmena účelu použitia investičného majetku, výpočet a koncoročné vysporiadanie dane alebo odpočtu
4) Informácia o zmenách v ďalších dôležitých zákonoch
  • zákon o dani z príjmov, zákon o účtovníctve, zákon o používaní ERP
5) Diskusia – odpovede na otázky účastníkov seminára


Účastníci seminára dostanú písomný materiál k danej problematike. 

Prihlásiť sa na ponúkaný seminár je možné e-mailom, telefonicky alebo zaslaním SMS na čísla uvedené v kontaktoch (prosíme uvádzať Vaše IČO).

Informácie k platbe: 
Platbu je možné realizovať v hotovosti priamo na seminári alebo prevodom na účet s uvedením: 
VS: IČO spoločnosti 
ŠS: dátum konania seminára


Späť

Naša agentúra organizuje semináre v týchto oblastiach:

Daň z príjmov

Daň z príjmov - daňové priznanie

Daň z príjmov - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty - daňové priznanie

Daň z pridanej hodnoty - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty - chcete jej rozumieť?

Daň zo závislej činnosti

Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie

Ročné zúčtovanie dane

bottom1bottom2bottom3
2019 © Agentúra Lumya
Grafický dizajn a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok