Príďte na kurzy a školenia

Agentúra Lumya sa zaoberá organizovaním odborných seminárov a školení s daňovou tématikou. Lektorom našich seminárov je renomovaná daňová poradkyňa s celoslovenskou pôsobnosťou JUDr. Oľga Groszová.

pageimg

Novelizácia zákona o dani z pridanej hodnoty

Termín je plne obsadený! Ponúkame Vám ďalší termín tohto školenia v piatok 26.10.2012

pondelok 17.09.2012 o 8:30 hod.
(prezentácia od 8:00 hod.)

Hotel Plus, Bulharská 72, Bratislava - Trnávka
lektor: JUDr. Oľga Groszová, daňový poradca
Cena: 35 € - v cene i občerstvenie, OBED a písomný materiál

Národná rada SR na konci júla schválila ďalšiu novelizáciu zákona o dani z pridanej hodnoty, pričom väčšina schválených zmien nadobudne účinnosť k 1. októbru tohto roka.

Možno konštatovať, že zmeny pravidiel platných pre oblasť dane z pridanej hodnoty sledujú predovšetkým cieľ – obmedziť podvody pri výbere tejto dane.

Novelizácia je náročná aj z pohľadu účinnosti, nakoľko väčšina zmien nadobudne účinnosť od 1.októbra, časť od 1.1.2013 a časť od 1.1.2014.


Program seminára:

1/sprísnenie podmienok registrácie  za platiteľa dph pre „rizikové subjekty“, zloženie zábezpeky, ktorej výška môže dosiahnuť až 500 000 eur

2/podmienky ručenia odberateľa za daň, ktorú dodávateľ neodvedie

3/faktúra na uplatnenie odpočtu dph vo forme dokladu z reg.pokladnice-zníženie limitu

4/prenos povinnosti platiť daň z predávajúceho na kupujúceho pri predaji nehnuteľnosti v rámci exekúcie, konkurzu a pri predaji tovaru v rámci realizácie záložného práva

5/zavedenie povinnosti doručovať správcovi dane evidenciu pri nákupe ojazdených motorových vozidiel z členských štátov EU určených na ďalší predaj

6/obmedzenie počtu platiteľov so štvrťročným zdaňovacím obdobím

7/vyhotovovanie faktúr-nové  znenie §§ 71-76, ktoré prináša upresnenie pravidiel

8/ zmena trestného zákonníka –nový trestný čin „daňový podvod“ sprísnenie trestov.

9/ Diskusia – riešenie problémov predložených účastníkmi seminára

Účastníci seminára dostanú písomný materiál k uvedenej problematike.

Prihlásiť sa na ponúkaný seminár je možné e-mailom, telefonicky alebo zaslaním SMS na čísla uvedené v kontaktoch (prosíme uvádzať Vaše IČO).

Informácie k platbe:
Platbu je možné realizovať v hotovosti priamo na seminári alebo prevodom na účet s uvedením:
VS: IČO spoločnosti
ŠS: dátum konania seminára


Späť

Naša agentúra organizuje semináre v týchto oblastiach:

Daň z príjmov

Daň z príjmov - daňové priznanie

Daň z príjmov - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty - daňové priznanie

Daň z pridanej hodnoty - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty - chcete jej rozumieť?

Daň zo závislej činnosti

Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie

Ročné zúčtovanie dane

bottom1bottom2bottom3
2019 © Agentúra Lumya
Grafický dizajn a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok