Príďte na kurzy a školenia

Agentúra Lumya sa zaoberá organizovaním odborných seminárov a školení s daňovou tématikou. Lektorom našich seminárov je renomovaná daňová poradkyňa s celoslovenskou pôsobnosťou JUDr. Oľga Groszová.

pageimg

Príprava daňového priznania k dani z príjmov za rok 2014 – zmeny pre rok 2015

pondelok 08.12.2014 o 8:30 hod.
(prezentácia od 8:00 hod.)

Hotel Plus, Bulharská 72, Bratislava - Trnávka 
lektor: JUDr. Oľga Groszová, daňový poradca 

Cena: 40 € - v cene i občerstvenie, obed a písomný materiál.

Vzhľadom na blížiaci sa koniec roka 2014 je najvyšší čas začať s prípravou na vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov. Za desať rokov účinnosti zákona č.595/2004 Z. z. došlo k jeho 50-tim novelizáciám. Orientácia v neustále sa meniacich pravidlách nie je jednoduchá, je potrebné si podrobne naštudovať zmeny platné pre rok 2014.

V NRSR prebieha proces prijímania vládneho návrhu novelizácie zákona o daniach z príjmov k 1. 1. 2015. Ide o veľmi rozsiahlu a veľmi náročnú novelizáciu. Jej cieľom je zabezpečiť, aby v dôsledku navrhnutých zmien daňové subjekty zaplatili daň z príjmov vyššiu o 265 miliónov eur. Aj keď tieto zmeny sa prejavia hlavne pri daňovom priznaní za rok 2015, je dôležité, aby sme vopred vedeli, čo nás čaká a mohli sa na tieto zmeny pripraviť.

Program seminára:

1) príprava na daňové priznanie za rok 2014 so zdôraznením zmien platných pre rok 2014

a) osoby povinné podať daňové priznanie

aa) fyzické osoby

 • zdaniteľné príjmy
 • spôsob uplatnenia výdavkov
 • nezdaniteľné časti základu dane
 • daňový bonus
 • príspevky na starobné dôchodkové poistenie

ab) právnické osoby

 • zdaniteľné príjmy
 • daňová licencia

b) určenie základu dane FO a PO

 • daňové výdavky a nedaňové výdavky
 • výdavky s podmienkou zaplatenia
 • limitované daňové výdavky
 • odpis pohľadávky ako daňový náklad
 • reklamné predmety
 • škoda
 • odpisy
 • výdavky na technické zhodnotenie
 • výdavky na pracovné cesty
 • výdavky pri finančnom leasingu
 • daň z pridanej hodnoty ako daňový náklad

2) novelizácia zákona o dani z príjmov k 1. 1. 2015

 • zmeny v odpisovaní hmotného majetku zaradeného do 6 odpisovaných skupín
 • obmedzenie daňových výdavkov (provízia za sprostredkovanie, provízia za vymoženie pohľadávky, rezervy)
 • rozšírenie skupiny výdavkov s podmienkou zaplatenia
 • odpisy pri finančnom leasingu

3) novelizácia zákona o registračných pokladniciach k 1. 1. 2015

 • výrazné rozšírenie okruhu služieb, pri ktorých treba vydať doklad z registračnej pokladnice pri úhrade v hotovosti
 • použitie virtuálnej registračnej pokladnice

4) informácia o novelizácii zákona o dani z pridanej hodnoty

 • jednotné kontaktné miesto „MOSS“ pri poskytovaní elektronických služieb, telekomunikačných služieb a služieb rozhlasového a televízneho vysielania
 • zmena v určení lehoty na podanie kontrolného výkazu
 • možnosť čiastkového protokolu pri kontrole nadmerného odpočtu


Účastníci seminára dostanú písomný materiál.

Prihlásiť sa na ponúkaný seminár je možné e-mailom (prosíme uvádzať Vaše IČO).

Informácie k platbe: 
Platbu je možné realizovať v hotovosti priamo na seminári alebo prevodom na účet s uvedením: 
VS: IČO spoločnosti 
ŠS: dátum konania seminára


Späť

Naša agentúra organizuje semináre v týchto oblastiach:

Daň z príjmov

Daň z príjmov - daňové priznanie

Daň z príjmov - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty - daňové priznanie

Daň z pridanej hodnoty - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty - chcete jej rozumieť?

Daň zo závislej činnosti

Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie

Ročné zúčtovanie dane

bottom1bottom2bottom3
2019 © Agentúra Lumya
Grafický dizajn a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok