Príďte na kurzy a školenia

Agentúra Lumya sa zaoberá organizovaním odborných seminárov a školení s daňovou tématikou. Lektorom našich seminárov je renomovaná daňová poradkyňa s celoslovenskou pôsobnosťou JUDr. Oľga Groszová.

pageimg

Ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2007

streda 13.02.2007 08:30
(prezentácia od 08:00)

Hotel Plus, Bulharská 72, Bratislava - Trnávka
lektor: JUDr. Oľga Groszová, daňový poradca
Účastnícky poplatok: 750,- Sk 

Zákon o dani z príjmov č.595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov určil  pre daň z príjmov ročné zdaňovacie obdobie. Po uplynutí zdaňovacieho obdobia je potrebné podať daňové priznanie a vyrovnať daňovú povinnosť voči štátu.
Tí ľudia, ktorí majú zdaniteľné príjmy len zo zamestnania, môžu túto povinnosť preniesť na zamestnávateľa, ktorý  za nich v priebehu roka platil preddavky na daň. Zamestnávateľ vyrovnanie daňovej povinnosti zrealizuje prostredníctvom ročného zúčtovania dane.
Vzhľadom k tomu, že za nedodržanie zákonného postupu pri realizácii ročného zúčtovania hrozia sankcie, je najvyšší čas pripomenúť si tie ustanovenia zákona, ktoré musíme dodržať.
Zámerom pripraveného seminára je oboznámiť účastníkov s pravidlami upravujúcimi realizáciu ročných zúčtovaní dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2007.

Program:
I. časť:
Ročné zúčtovanie za rok 2007
- okruh daňovníkov, ktorým budeme robiť ročné zúčtovanie,
- náležitosti žiadosti o ročné zúčtovanie
- príjmy zo závislej činnosti zdaňované podľa § 35,  príjmy oslobodené od dane
- príjmy zo závislej činnosti zdaňované zrážkovou daňou podľa § 43
- nedoplatky a preplatky zdravotného poistenia za rok 2006 uhradené v r.2007
- uplatnenie nezdaniteľnej čiastky na daňovníka a manželku (manžela) – nové pravidlá účinné pre rok 2007
- nezdaniteľná čiastka na dopl.dôch.sporenie, účelové sporenie a životné poistenie
- uplatnenie nároku na daňový bonus
- výpočet dane, vyrovnanie preplatkov a nedoplatkov
II.časť:
- hlásenie  za rok 2007
- potvrdenia  o príjmoch zo závislej činnosti za rok 2007
III.časť:
Spôsob vyžiadania vrátenia dane z príjmov zo závislej činnosti, ak príjem daňovníka za rok 2007 nebol vyšší ako 47808 Sk
Diskusia - odpovede na otázky účastníkov seminára

Účastníci seminára dostanú písomný materiál.

Prihlásiť sa na ponúkaný seminár je možné e-mailom, telefonicky alebo zaslaním SMS na čísla uvedené v kontaktoch (prosíme uvádzať Vaše IČO).


Späť

Naša agentúra organizuje semináre v týchto oblastiach:

Daň z príjmov

Daň z príjmov - daňové priznanie

Daň z príjmov - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty - daňové priznanie

Daň z pridanej hodnoty - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty - chcete jej rozumieť?

Daň zo závislej činnosti

Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie

Ročné zúčtovanie dane

bottom1bottom2bottom3
2019 © Agentúra Lumya
Grafický dizajn a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok