Príďte na kurzy a školenia

Agentúra Lumya sa zaoberá organizovaním odborných seminárov a školení s daňovou tématikou. Lektorom našich seminárov je renomovaná daňová poradkyňa s celoslovenskou pôsobnosťou JUDr. Oľga Groszová.

pageimg

Ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2009

Ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti 2009
a Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia


ZRUŠENÝ !!!

piatok 5.3.2010 o 8:30 hod.
(prezentácia od 8:00 hod.)

Hotel Plus, Bulharská 72, Bratislava - Trnávka
lektor: JUDr. Oľga Groszová, daňový poradca
Cena: 30 € / 903,78 Sk - v cene i občerstvenie, OBED a písomný materiál

Ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti  je svojou podstatou daňové priznanie fyzickej osoby, ktoré za daňovníka vypracuje jeho zamestnávateľ.
Rok 2009 bol okrem iného výnimočný aj v tom, že došlo k veľkým zmenám v zákone o dani z príjmov č.595/2003Z.z., ktoré zmenili pravidlá pre ročný výpočet dane z príjmov.
Novinkou v batohu povinností vzťahujúcich sa na rok 2009 je aj povinnosť odovzdať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia v termíne do 31.3.2010.
Pripravený seminár Vám pomôže zorientovať sa v danej problematike.

Program seminára:

A/ ročné zúčtovanie dane z príjmov za rok 2009
1/ žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane
2/ uplatnenie nároku na zamestnaneckú prémiu a výpočet ZP
3/ nezdaniteľné časti základu dane
4/ daňový bonus
5/ termíny
6/ určenie daňovej povinnosti
7/ vyrovnanie preplatkov a nedoplatkov
8/ opravy chýb
9/ potvrdenie o zdaniteľnej mzde za rok 2009
10/ hlásenie za rok 2009
B/ ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2009
  • kto má povinnosť vypracovať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
  • povinnosti poistencov, zamestnávateľov, lehoty, spôsob realizácie ročného zúčtovania

Diskusia – odpovede na otázky účastníkov seminára

Účastníci seminára dostanú písomný materiál k danej problematike.

Prihlásiť sa na ponúkaný seminár je možné e-mailom, telefonicky alebo zaslaním SMS na čísla uvedené v kontaktoch (prosíme uvádzať Vaše IČO).

Informácie k platbe:
Platbu je možné realizovať v hotovosti priamo na seminári alebo prevodom na účet 2624073864/1100, s uvedením:
VS: IČO spoločnosti
ŠS: dátum konania seminára

Na prepočet bol použitý konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
Späť

Naša agentúra organizuje semináre v týchto oblastiach:

Daň z príjmov

Daň z príjmov - daňové priznanie

Daň z príjmov - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty - daňové priznanie

Daň z pridanej hodnoty - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty - chcete jej rozumieť?

Daň zo závislej činnosti

Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie

Ročné zúčtovanie dane

bottom1bottom2bottom3
2019 © Agentúra Lumya
Grafický dizajn a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok