Príďte na kurzy a školenia

Agentúra Lumya sa zaoberá organizovaním odborných seminárov a školení s daňovou tématikou. Lektorom našich seminárov je renomovaná daňová poradkyňa s celoslovenskou pôsobnosťou JUDr. Oľga Groszová.

pageimg

Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie

Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie za rok 2006
lektor: JUDr. Oľga Groszová, daňový poradca
Dátum a čas konania: 20.04.2007 o 8:30 hod.
(prezentácia od 8:00 hod.)
Miesto konania: Hotel Plus, Bulharská 72, Bratislava - Trnávka
Poplatok: 750,- Sk (v cene je zahrnuté občerstvenie, obed a písomný materiál)

V roku 2007 budeme po druhýkrát realizovať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za predchádzajúci kalendárny rok.
Novelizácia zákona č.580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení zmenila s účinnosťou od 1.1.2007 termíny uvedené v § 19 – ročné zúčtovanie je potrebné predložiť príslušným zdravotným poisteniam v termíne do 30. júna ( tak ako ročné zúčtovanie za rok 2005).
Aj keď nová vláda po nástupe k moci avizovala, že Ministerstvo zdravotníctva SR pracuje na novej vyhláške, na základe ktorej sa bude ročné zúčtovanie za rok 2006 realizovať jednoduchším spôsobom ako to bolo pred rokom, realita je úplne iná- ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2006 budeme robiť rovnakým spôsobom ako za rok 2005, a to podľa pravidiel vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR zo 4.apríla 2006 uverejnenej v Zbierke zákonov pod číslom 239/2006 Z.z.

Program:

1. Okruh osôb povinných odovzdať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia, zamestnanci, samostatne zárobkovočinné osoby, poistenci štátu (študenti, dôchodci)
2. Tlačivá ročných zúčtovaní zdravotného poistenia a návod na ich vyplnenie
3. Postup zamestnávateľa, ktorý bude realizovať ročné zúčtovanie za svojich zamestnancov
4. Minimálny a maximálny vymeriavací základ pre platenie poistného v roku 2006 vymeriavací základ zamestnanca, samostatne zárobkovočinnej osoby, vymeriavací základ pri súbehu zamestnanca a samostatne zárobkovočinnej osoby
5. Sadzby poistného, zmena sadzieb v priebehu kalendárneho roka
6. Oznámenie o výsledku ročného zúčtovanie ostatným platiteľom poistného, oznámenie príslušnej zdravotnej poisťovni
7. Vyrovnanie preplatkov a nedoplatkov z ročného zúčtovania zdravotného poistenia
8. Diskusia – odpovede na otázky účastníkov seminára

Účastníci dostanú písomný materiál – spracovanie povinností pri realizácii ročného zúčtovania (zrozumiteľnou formou) a vzory tlačív s príkladmi.
Prihlásiť sa na ponúkaný seminár je možné e-mailom, telefonicky alebo zaslaním SMS na čísla uvedené v kontaktoch (prosíme uvádzať Vaše IČO).
Späť

Naša agentúra organizuje semináre v týchto oblastiach:

Daň z príjmov

Daň z príjmov - daňové priznanie

Daň z príjmov - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty - daňové priznanie

Daň z pridanej hodnoty - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty - chcete jej rozumieť?

Daň zo závislej činnosti

Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie

Ročné zúčtovanie dane

bottom1bottom2bottom3
2020 © Agentúra Lumya
Grafický dizajn a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok