Príďte na kurzy a školenia

Agentúra Lumya sa zaoberá organizovaním odborných seminárov a školení s daňovou tématikou. Lektorom našich seminárov je renomovaná daňová poradkyňa s celoslovenskou pôsobnosťou JUDr. Oľga Groszová.

pageimg

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia

štvrtok 17.04.2008 o 8:30 hod.
(prezentácia od 8:00 hod.)

Hotel Plus, Bulharská 72, Bratislava - Trnávka
lektor: JUDr. Oľga Groszová, daňový poradca

Po uplynutí lehoty na podanie daňových priznaní a realizácie ročného zúčtovania  dane z príjmov zo závislej činnosti  máme pred sebou ďalšiu úlohu – ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2007.
Aj keď rok 2007 bude už tretí, za ktorý túto povinnosť treba splniť, opäť sa musíme na túto úlohu pripraviť, nakoľko v porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k zmenám . Zákon  o zdravotnom poistení bol k 1.1.2008 novelizovaný dokonca tromi zákonmi a to : 517/2007 Z.z.,  530/2007 Z.z. a 594/2007 Z.z.  Zmeny z nich vyplývajúce sa dotýkajú predovšetkým okruhu poistencov, vymeriavacieho základu a ročného zúčtovania zdravotného poistenia. Tieto zmeny vyvolali aj potrebu novelizácie vyhlášky č.239/2006 a úpravu tlačív, na ktorých sa ročné zúčtovanie zdravotného poistenia vykonáva.
Pripravený seminár má za cieľ pomôcť Vám zorientovať sa v danej problematike.

Program:
1/Kto má povinnosť robiť ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
- zamestnanci, SZČO, študenti, dôchodci, pracujúci v zahraničí – kto musí mať RZZP
2/ Tlačivá ročných zúčtovaní zdravotného poistenia    
- jednotlivé typy tlačív a okruh poistencov, ktorí ich majú použiť
3.Postup zamestnávateľa pri realizácií ročných zúčtovaní za zamestnancov
- povinnosti zamestnávateľa pri realizácii RZZP  a lehoty na ich splnenie
4.Ročné zúčtovanie samostatne zárobkovo činnej osoby
- realizácia RZZP za rok 2007, výpočet preddavkov k 1.7.2008
5.Určenie vymeriavacieho základu na platenie zdravotného poistenia
- výpočet vymer.základu v jednotlivých kategóriach, minimálny a maximálny VZ
6.Vyrovnanie preplatkov a nedoplatkov zdravotného poistenia
- lehoty a spôsob vyrovnania preplatkov a nedoplatkov
7.Diskusia – odpovede na otázky účastníkov seminára

Účastníci dostanú písomný materiál – pravidlá pre realizáciu ročných zúčtovani a vzory tlačív s príkladmi.

Prihlásiť sa na ponúkaný seminár je možné e-mailom, telefonicky alebo zaslaním SMS na čísla uvedené v kontaktoch (prosíme uvádzať Vaše IČO).


Späť

Naša agentúra organizuje semináre v týchto oblastiach:

Daň z príjmov

Daň z príjmov - daňové priznanie

Daň z príjmov - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty - daňové priznanie

Daň z pridanej hodnoty - novelizácie

Daň z pridanej hodnoty - chcete jej rozumieť?

Daň zo závislej činnosti

Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie

Ročné zúčtovanie dane

bottom1bottom2bottom3
2020 © Agentúra Lumya
Grafický dizajn a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok